Inne produkty

Funkcja System Advisor w programie Norton Mobile Security wyświetla alert dotyczący luki KRACK

System Advisor skanuje urządzenie i powiadamia o znanych lukach, takich jak KRACK, i niezaufanych certyfikatach, jeśli takie zostały znalezione. Sprawdza także, czy na urządzeniu nie odblokowano konta „root". W przypadku wykrycia któregokolwiek z tych zagrożeń System Advisor pomaga w uzyskaniu informacji o tym, jak naprawić zagrożenia.

Luka w zabezpieczeniach KRACK umożliwia atakującym dostęp do poufnych informacji, takich jak numery kart kredytowych, hasła oraz wiadomości e-mail przesyłane za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Umożliwia też zainfekowanie Twoich urządzeń oprogramowaniem destrukcyjnym lub oprogramowaniem wymuszającym okup. Więcej informacji na temat luki w zabezpieczeniach KRACK zawiera artykuł Informacje na temat luki w zabezpieczeniach klucza WPA2 sieci Wi-Fi.

Aby naprawić lukę KRACK, upewnij się, że zainstalowano wszystkie dostępne aktualizacje oprogramowania układowego i oprogramowania na wszystkich urządzeniach z obsługą sieci Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Zalecamy również korzystanie z usługi VPN w celu ochrony urządzenia po podłączeniu do niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Więcej informacji o Funkcjach programu Norton Secure VPN.

Jeśli nie chcesz ponownie otrzymywać powiadomienia o tej luce, w oknie alertu System Advisor o luce KRACK stuknij polecenie Ignoruj, aby dodać go do „listy ignorowanych".

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125547031_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 03/06/2019