Inne produkty

Funkcja System Advisor w programie Norton Mobile Security wyświetla alert dotyczący luki KRACK

System Advisor skanuje urządzenie i powiadamia o znanych lukach, takich jak KRACK, i niezaufanych certyfikatach, jeśli takie zostały znalezione. Sprawdza także, czy na urządzeniu nie odblokowano konta „root". W przypadku wykrycia któregokolwiek z tych zagrożeń System Advisor pomaga w uzyskaniu informacji o tym, jak naprawić zagrożenia.

Luka w zabezpieczeniach KRACK umożliwia atakującym dostęp do poufnych informacji, takich jak numery kart kredytowych, hasła oraz wiadomości e-mail przesyłane za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Umożliwia też zainfekowanie Twoich urządzeń oprogramowaniem destrukcyjnym lub oprogramowaniem wymuszającym okup. Więcej informacji na temat luki w zabezpieczeniach KRACK zawiera artykuł Informacje na temat luki w zabezpieczeniach klucza WPA2 sieci Wi-Fi.

Aby naprawić lukę KRACK, upewnij się, że zainstalowano wszystkie dostępne aktualizacje oprogramowania układowego i oprogramowania na wszystkich urządzeniach z obsługą sieci Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Zalecamy również korzystanie z usługi VPN w celu ochrony urządzenia po podłączeniu do niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Więcej informacji o Funkcjach programu Norton Secure VPN.

Jeśli nie chcesz ponownie otrzymywać powiadomienia o tej luce, w oknie alertu System Advisor o luce KRACK stuknij polecenie Ignoruj, aby dodać go do „listy ignorowanych".

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125547031
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019