Inne produkty

Wyświetlanie alertów funkcji Bezpieczeństwo Wi-Fi w aplikacji Norton Mobile Security i reagowanie na nie

Mam urządzenie z systemem Android

Funkcja Wi-Fi Security w programie Norton Mobile Security skanuje sieć bezprzewodową, do której jest podłączone urządzenie, i przeprowadza następujące kontrole zabezpieczeń:
 • Usuwania protokołu SSL

 • Odszyfrowywania SSL

 • Podszywanie się pod protokół sieciowy ARP

 • Ochrona hasłem

 • Siła szyfrowania

 • Fałszowanie DNS

 • Wykrycie podejrzanego sprzętu

 • Wykrywanie ataku typu „Evil Twin"

Na podstawie wyników kontroli bezpieczeństwa przedstawia zalecenia dotyczące rozwiązywania zidentyfikowanych problemów.
Funkcja Wi-Fi Security automatycznie sprawdza poziom bezpieczeństwa za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi. Tę operację można również zainicjować ręcznie.

Sprawdź zabezpieczenia sieci Wi-Fi

 1. Na ekranie głównym uruchom aplikację Norton Mobile Security.

 2. W dolnej części ekranu głównego stuknij ikonę Online .
 3. Na ekranie Online stuknij opcję Bezpieczeństwo Wi-Fi.

  Poczekaj na zakończenie sprawdzania zabezpieczeń Wi-Fi.

 4. Jeśli Bezpieczeństwo Wi-Fi rozpozna zagrożenie bezpieczeństwa w sieci bezprzewodowej, przeczytaj pojawiające się na ekranie zalecenia i sposoby rozwiązania problemów.

Mam urządzenie z systemem iOS

Bezpieczeństwo Wi-Fi skanuje sieć bezprzewodową, do której podłączone jest urządzenie i sprawdza ją pod kątem:
 • Usuwania protokołu SSL

 • SSL MiTM

 • Manipulacja treścią

 • Podejrzanego sprzętu sieciowego

 • Reputacji pliku

Bezpieczeństwo Wi-Fi automatycznie przeprowadza kontrolę zabezpieczeń za każdym razem, gdy łączysz się z siecią Wi-Fi i podaje rozwiązania rozpoznanych problemów.

Jeśli masz subskrypcję planu Norton 360 obejmującą funkcję Norton Secure VPN, program Norton Mobile Security automatycznie włącza konfigurację sieci VPN i wysyła alert, jeśli połączono się z niebezpieczną siecią. Aby otrzymywać alerty, należy najpierw skonfigurować funkcję Secure VPN na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konfiguracja sieci VPN w programie Norton Mobile Security dla systemu iOS

Wyświetlanie alertów funkcji Bezpieczeństwo Wi-Fi i reagowanie na nie

 1. Na ekranie głównym uruchom aplikację Norton Mobile Security.

 2. Stuknij opcję Bezpieczeństwo Wi-Fi i poczekaj na zakończenie kontroli zabezpieczeń Wi-Fi.

 3. Jeśli funkcja Bezpieczeństwo Wi-Fi wykryje jakiekolwiek zagrożenia bezpieczeństwa w sieci bezprzewodowej, program Norton Mobile Security automatycznie włączy konfigurację sieci VPN, o ile została ona wcześniej włączona w urządzeniu. Jeśli w urządzeniu nie skonfigurowano opcji Automatyczne włączanie VPN lub ją wyłączono, otrzymasz alert z powiadomieniem z programu Norton. W oknie alertu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Stuknij opcję Włącz Automatyczne włączanie VPN, aby automatycznie włączyć konfigurację sieci VPN dla niebezpiecznego połączenia sieciowego.

  • Stuknij Rozłącz się z siecią i przeczytaj pojawiające się na ekranie zalecenia i sposoby rozwiązania problemów.

  Alert pojawi się tylko, jeśli masz program Norton 360 obejmujący funkcję Norton Secure VPN.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125405421
System operacyjny: Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2021