Inne produkty

Dowiedz się, co zrobić, jeśli aplikacja Norton Mobile Security nie jest dostępna w sklepie Google Play Store lub brak dostępu do sklepu Google Play Store

Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji Norton Mobile Security w sklepie Google Play Store lub na urządzeniu z systemem Android nie masz zainstalowanej aplikacji Play Store, aplikację Norton Mobile Security możesz pobrać bezpośrednio, korzystając z opcji pobierania lokalnego.

KROK 1

Tymczasowo włącz zezwalanie na instalacje z nieznanych źródeł

  1. Z ekranu głównego otwórz pozycję Ustawienia, a następnie przejdź do ustawień Zabezpieczenia.

  2. Znajdź ustawienia Nieznane źródła i dotknij tej pozycji, aby je włączyć.

  3. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

KROK 2

Pobierz i zainstaluj program Norton Mobile Security

  1. Pobierz na urządzenie aplikację Norton Mobile Security.

  2. Po zakończeniu pobierania na pasku powiadomień stuknij pobrany plik.

  3. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Po zakończeniu instalacji programu Norton Mobile Security wykonaj czynności opisane w Kroku 1 i wyłącz opcję zezwalania na instalacje z nieznanych źródeł.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v116457497
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019