Inne produkty

Konfiguracja reguł zapory dla aplikacji na komputerze Mac

Programy działające na komputerze Mac łączą się z Internetem, aby pobrać aktualizacje lub wysłać informacje dotyczące programu. Przykładowo, program Apple iTunes po uruchomieniu łączy się z Internetem, aby pobrać najnowsze informacje ze sklepu usługi iTunes. Jeżeli ten program jest zaufany, można zezwolić mu na połączenie z Internetem.

W niektórych przypadkach konieczne może być zablokowanie określonym programom dostępu do Internetu. Przykładowo program Norton powiadamia użytkownika o programie, który próbuje połączyć się z Internetem. Można zablokować połączenie programu z Internetem, aby uniemożliwić mu wysłanie lub odebranie destrukcyjnych informacji.

W oknie Blokowanie programów można skonfigurować dostęp do Internetu dla programu. Wybrany program jest wyświetlany na liście Ustawienia w oknie Blokowanie programów. Nazwa programu u wybrane ustawienie zapory są wyświetlane na liście Ustawienia w oknie Blokowanie programów.

Konfigurowanie reguł zapory dla programu

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Zaawansowane lub Ustawienia.

 3. W lewym okienku kliknij przycisk Zapora.

 4. W wierszu Blokowanie programów kliknij ikonę ustawień.

 5. W oknie Blokowanie programów kliknij opcję Dodaj program.

  Jeżeli program, który chcesz wybrać nie jest widoczny na liście, kliknij opcję Inne, aby go wyszukać.

 6. W oknie dialogowym Wybierz program wybierz odpowiedni program.

 7. Kliknij przycisk Wybierz.

  Nazwa dodanego programu pojawi się na liście Ustawienia w oknie Blokowanie programów.

 8. Kliknij przycisk Gotowe.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v56198038
System operacyjny: Mac OS X
Ostatnia modyfikacja: 14/07/2020