Inne produkty

Asystent wypełniania programu Password Manager

Funkcja Asystent wypełniania ułatwia wypełnianie formularzy elektronicznych, jeśli program Password Manager pominie wypełnianie niektórych pól formularza. Program Password Manager używa zapisanych adresów i portfeli do automatycznego wypełniania formularzy i informacji bankowych w witrynach. W ten sposób nie trzeba wypełniać długich formularzy, żądających podania informacji osobistych, takich jak nazwisko, data urodzenia i numer telefonu. Nie trzeba również wpisywać szczegółów banku lub karty kredytowej przy każdych zakupach w Internecie. Jeśli pola w formularzu elektronicznym nie są wypełnione, program Password Manager wyświetla pasek informacji Otwórz asystenta wypełniania. Aby otworzyć okienko Asystenta wypełniania, należy kliknąć opcję Otwórz asystenta wypełniania. Do wypełnienia takich pól można użyć funkcji Asystent wypełniania. Należy wybrać w tym celu adres lub portfel w oknie Asystent wypełniania, a następnie przeciągać żądane informacje na strony internetowe.

Program Password Manager może nie wypełnić pola w formularzu elektronicznym lub zrobić to nieprawidłowo, jeśli:

  • Nazwy pól w formularzu elektronicznym nie odpowiadają nazwom zapisanym w funkcji Adresy lub Portfel. Pola kraju lub regionu mogą na przykład mieć inne nazwy, których program Password Manager nie rozpoznaje.

  • Pole nie ma skojarzonej z nim nazwy

  • Dane dozwolone w polu są inne niż zapisane w adresach lub portfelu. Na przykład data urodzenia jest zapisana jako cyfry w adresach, a w formularzu elektronicznym należy użyć słów.

Niektóre strony internetowe mogą wymagać niektórych informacji osobistych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. Na takich stronach internetowych można szybko podać wymagane szczegóły za pomocą funkcji Asystent wypełniania. Wystarczy w tym celu przeciągnąć żądane informacje z adresów lub portfela do pola tekstowego w formularzu elektronicznym. Aby na przykład wypełnić pole numeru telefonu w formularzu elektronicznym, należy przeciągnąć szczegóły numeru telefonu z karty Adresy do pola tekstowego w formularzu elektronicznym. W ten sposób funkcja Asystent wypełniania nie tylko chroni przed nieprawidłowym wypełnieniem pól, lecz również uniemożliwia dostęp do informacji osobistych cyberprzestępcom i programom rejestrującym naciśnięcia klawiszy. W celu korzystania z funkcji Asystent wypełniania należy włączyć pasek narzędzi Norton w przeglądarkach. Aby otworzyć okno Asystent wypełniania, na pasku narzędzi Norton kliknij opcję SKARBIEC JEST OTWARTY, a następnie kliknij ikonę Otwórz asystenta wypełniania w dolnej części okna wyskakującego.

Funkcja Asystent logowania ma następujące opcje:

Adresy

Umożliwia wyświetlanie i wybór wszystkich adresów zapisanych w skarbcu.

Portfel

Umożliwia wyświetlanie i wybór wszystkich portfeli zapisanych w skarbcu.

Aby zmienić położenie okna Asystenta wypełniania z prawej strony na lewą lub na odwrót, można użyć ikony Przenieś na drugą stronę.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v91953036_ns_retail_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 23/10/2018