Inne produkty

Tworzenie blokady PIN w celu zabezpieczenia skarbca Norton Password Manager

Program Norton Password Manager umożliwia uzyskiwanie dostępu do skarbca z urządzeń przenośnych za pomocą 4-cyfrowego kodu PIN. Kod PIN upraszcza dostęp do programu Norton Password Manager na urządzeniach przenośnych. Po utworzeniu kodu PIN nie trzeba podawać pełnego hasła do skarbca programu Norton Password Manager.

Utworzony kod PIN można w każdej chwili zmienić lub usunąć. Aby zwiększyć zabezpieczenia, można zaznaczyć opcję losowości Randomize Keypad w obszarze dostępu z kodem PIN, aby otrzymywać nowy kod klawiszowy przy każdym logowaniu do skarbca.

Utworzony kod PIN działa tylko na danym urządzeniu. Nie można logować się do magazynu z różnych urządzeń za pomocą tego samego kodu PIN.

Tworzenie blokady PIN

 1. W oknie głównym stuknij ikonę Norton Password Manager i zaloguj się do skarbca programu Norton Password Manager.
 2. Na ekranie Skarbiec stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij opcję Ustawienia
 3. Na stronie Ustawienia stuknij opcję Skarbiec.

 4. Na stronie Magazyn stuknij pozycję Create PIN (Utwórz kod PIN).

 5. Na stronie Create PIN (Utwórz kod PIN) wpisz hasło magazynu, a następnie stuknij pozycję Submit (Prześlij).

 6. Na wyświetlonej stronie wprowadź 4-cyfrowy kod PIN, aby skonfigurować kod PIN skarbca.

 7. Wpisz ponownie 4-cyfrowy kod PIN w celu potwierdzenia.

  Otrzymasz wiadomość: Udało się skonfigurować kod PIN.

  Po potwierdzeniu kodu PIN ustawienia w obszarze DOSTĘP Z KODEM PIN zostaną włączone na stronie Skarbiec.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v90211831
System operacyjny: Android;Windows;iOS
Ostatnia modyfikacja: 05/10/2022