Inne produkty

Open vault from the Norton Toolbar

Depending on your browser, select one of the following:

Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge

With the latest version of the Norton products, the Norton Password Manager is no longer a part of the Norton Toolbar. The Norton Password Manager feature is now available as a separate icon on Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge.
On the top-right corner of the browser window, click the Norton Password Manager icon.Depending on the window displayed, do one of the following:
 • If Get started window is displayed, go to Step 1.

 • If Your vault is locked window is displayed, go to Step 2.

STEP 1

Sign in to Norton account

 1. In the Sign In window, click Sign in.

 2. In the Sign in window, type your Norton account username and password, and click Sign in. If you do not remember your Norton account password, then click Forgot username or password? and follow the on-screen instructions to recover your lost password.

   

STEP 2

Sign in to vault

 1. In the Your vault is locked window, click Open vault.

 2. In the Unlock your vault window, type your Norton Password Manager vault password, and click Open vault.

  If you do not remember the password, click Show password hint.

  The Norton Password Manager vault password is different from the Norton account password.

 3. On the top-right corner of the browser window, click the Norton Password Manager icon and select the required website.

Microsoft Internet Explorer

In your web browser, if the Norton Toolbar displays Vault is Closed, then click Vault is Closed.
Depending on the window displayed, do one of the following:
 • If Get started window is displayed, go to Step 1.

 • If Vault Closed window is displayed, go to Step 2.

STEP 1

Sign in to Norton account from the Norton Toolbar

 1. In the Get started window, click Sign in.

 2. In the Sign in window, enter your Norton account username and password, and click Sign In. If you do not remember your Norton account password, then click Forgot username or password? and follow the on-screen instructions to recover your lost password.

  The Norton account password is different from the Norton Password Manager vault password.

  To sign in to your vault, go to Step 2.

STEP 2

Sign in to vault from the Norton Toolbar

 1. In the Vault Closed window, type your Norton Password Manager vault password, and click Open. If you do not remember the password, click Show password hint.

  The Norton Password Manager vault password is different from the Norton account password.

 2. When you log on to the vault, the Norton Toolbar displays Vault is Open. You can view your saved logins under Logins.

 3. Alternatively, when you visit a website for which you have a saved login credential, then you are prompted for your vault password. Type your vault password and click OK.

Need more help?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v80684417
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 27/05/2022