Inne produkty

Eksport danych programu Norton Password Manager

You can export your Password Manager data for security purposes, or for manual data recovery. The exported file cannot be used to import the logins on Norton Password Manager extension.

Export your Norton Password manager data from browser

  1. Start your browser.

  2. On the top-right corner of the browser, click Norton Password Manager .

    In the pop-up that appears, click Open vault.

  3. In the Unlock your vault window, type your vault password and click Open vault.

  4. Click the Norton Password Manager extension icon and click Vault.

  5. In the Norton Password Manager window, click and click Export vault.
  6. In the Protected vault Action window, enter your vault password to export your Norton Password Manager data.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466274
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2022