Inne produkty

Konfiguracja danych logowania programu Norton Password Manager

Program Norton Password Manager umożliwia dodanie nowych danych logowania lub zmianę nazwy, adresu URL, nazwy użytkownika i hasła w danych logowania zapisanych w oknie Dane logowania. Zaktualizowane dane logowania zostaną automatycznie podane przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej.

Strzałka obok adresu URL umożliwia szybkie otwarcie internetowej strony logowania.

Dodawanie danych logowania w przeglądarce

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. W wyświetlonym okienku wyskakującym kliknij opcję Odblokuj skarbiec.

 4. W oknie Odblokuj skarbiec wpisz hasło do skarbca i kliknij przycisk Odblokuj skarbiec.

 5. Kliknij ikonę rozszerzenia Norton Password Manager, a następnie opcję Otwórz aplikację internetową.

 6. W oknie Password Manager, na karcie Dane logowania, kliknij ikonę .
 7. W oknie Dodaj dane logowania wprowadź wymagane szczegóły i kliknij przycisk Zapisz.

  W przypadku wybrania opcji Wymagaj hasła do skarbca pojawi się monit o wprowadzenie hasła programu Norton Password Manager, zanim będzie można wyświetlić lub edytować dane logowania.

Możesz również dodać dane logowania, klikając ikonę na wyskakującym ekranie Password Manager.

Edycja lub usuwanie danych logowania w przeglądarce

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. W wyświetlonym okienku wyskakującym kliknij opcję Odblokuj skarbiec.

 4. W oknie Odblokuj skarbiec wpisz hasło do skarbca i kliknij przycisk Odblokuj skarbiec.

 5. Kliknij ikonę rozszerzenia Norton Password Manager, a następnie opcję Otwórz aplikację internetową.

 6. W oknie programu Norton Password Manager na karcie Dane logowania wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby edytować dane logowania, przesuń kursor myszy nad te, które chcesz edytować, i kliknij ikonę Edytuj Sample alt text. W wyświetlonym oknie wprowadź wymagane zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć dane logowania, przesuń kursor myszy nad te, które chcesz usunąć, i kliknij ikonę Usuń Sample alt text. W oknie Na pewno? kliknij przycisk Usuń.
Możesz również edytować dane logowania, wybierając notatkę, którą chcesz edytować na wyskakującym ekranie Password Manager i klikając ikonę .

Ręczne dodawanie danych logowania w systemie Android lub iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager.

 2. Na ekranie skarbiec stuknij przycisk Dane logowania.

 3. Stuknij ikonę znaku plus u góry ekranu.

 4. W sekcji Tworzenie nowych danych logowania wprowadź wymagane szczegóły.

 5. Stuknij ikonę znacznika wyboru.

  Dane logowania można dodać do ulubionych i opatrzyć komentarzem. Można również wybrać tło danych logowania.

Ręczne edytowanie lub usuwanie danych logowania w systemie Android lub iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager.

 2. Na ekranie skarbiec stuknij przycisk Dane logowania.

 3. Stuknij dane logowania, które chcesz edytować lub usunąć.

  Dane logowania można również wyszukać w polu wyszukiwania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować dane logowania, stuknij ikonę edycji w prawym górnym rogu ekranu, dokonaj żądanych zmian, a następnie stuknij ikonę znacznika wyboru.

  • Aby usunąć dane logowania, stuknij pozycję Usuń te dane logowania w prawym dolnym rogu ekranu i potwierdź usunięcie w oknie dialogowym ostrzeżenia. W zależności od ustawień usunięcie może wymagać podania hasła magazynu.

Film wideo: Jak zarządzać danymi logowania za pomocą rozszerzenia Norton Password Manager


Film wideo: Jak zarządzać danymi logowania w skarbcu programu Norton Password Manager


Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466271
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 17/11/2022