Inne produkty

Zapisz dane logowania

Program Norton Password Manager automatycznie zapisuje szczegóły danych logowania, gdy wprowadzasz je po raz pierwszy. Po zapisaniu danych logowania w programie Password Manager, są one automatycznie wpisywane przy następnych odwiedzinach witryny.

Zapisywanie i automatyczne wypełnianie haseł jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do programu Password Manager. Jeśli pole hasła lub nazwy użytkownika jest puste, program Password Manager nie wyświetla monitu o zapisanie danych logowania.

Aby nie zapisywać danych logowania automatycznie, można skonfigurować opcję Zapisuj moje poświadczenia, gdy loguję się do stron internetowych w oknie przeglądania. Możliwe ustawienia to Zawsze, Nie lub Pytaj. Domyślnie opcja ta jest ustawiona jako Zawsze.

Po zapisaniu danych logowania w programie Password Manager, są one automatycznie wpisywane przy następnych odwiedzinach witryny.

Aby zapisać dodatkowe dane logowania do witryny internetowej:

  1. Otwórz stronę internetową, dla której chcesz zapisać następne dane logowania.

    Poświadczenia logowania automatycznie zostaną podane na stronie internetowej.

  2. Wyczyść poświadczenia logowania wyświetlone na stronie internetowej.

  3. Wpisz nowe dane logowania, a następnie kliknij opcję lub łącze logowania.

  4. W monicie Czy chcesz zastąpić zapisane dane logowania do tej strony kliknij pozycję Zapisz nowe.

    Monit ten jest wyświetlany tylko dla pierwszych dodatkowych danych logowania zapisywanych dla tej samej strony internetowej.

  5. Na pasku informacji, w wyświetlonym komunikacie żądania potwierdzenia Czy chcesz zastąpić zapisane dane logowania dla tej strony? kliknij pozycję Zapisz, aby dodać nowo wprowadzone szczegóły danych logowania.

  6. Wprowadź żądaną nową nazwę logowania do pola tekstowego Zapisz jako i kliknij pozycję Zapisz.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466268
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/06/2019