Inne produkty

Aby zsynchronizować skarbiec lokalny ze skarbcem w chmurze:

Dane programu Password Manager ze skarbca lokalnego można zsynchronizować ze skarbcem w chmurze. Po przeniesieniu danych ze skarbca lokalnego do skarbca w chmurze wszystkie dane zostają bezpowrotnie usunięte ze skarbca lokalnego.

Najnowsze wersje programu Norton Security obsługują jedynie funkcję skarbca w chmurze. Jeśli masz skarbiec lokalny utworzony za pomocą starszych wersji, musisz go przenieść do chmury. Nie można nadal używać skarbca lokalnego. Opcja Scal w oknie Do chmury umożliwia przeniesienie skarbca lokalnego do chmury.

Okno Do chmury jest dostępne, jeśli został już utworzony skarbiec lokalny.

Przeniesienie danych programu Norton Password Manager online niesie ze sobą następujące korzyści:

 • Dostęp do danych programu Password Manager z dowolnego komputera.

  Na komputerze musi być zainstalowany program Norton Security, a komputer musi mieć połączenie z Internetem.

 • Dostęp do danych zawartych w programie Password Manager za pośrednictwem witryny programu Password Manager.

 • Automatyczna synchronizacja danych programu Norton Password Manager między różnymi komputerami za pomocą konta Norton.

Aby przenieść dane programu Norton Password Manager ze skarbca lokalnego do skarbca w chmurze, należy zalogować się na konto Norton.

Synchronizacja informacji ze skarbca w przeglądarce

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. Kliknij przycisk Zaloguj się na ekranie logowania programu Norton Password Manager.

 4. W oknie Odblokuj skarbiec wpisz hasło skarbca programu i kliknij przycisk Otwórz skarbiec.

 5. Kliknij ikonę rozszerzenia Norton Password Manager do przeglądarki i kliknij trzy kropki w prawym dolnym rogu wyskakującego okienka.

 6. Kliknij przycisk Synchronizuj skarbiec.

Synchronizacja skarbca lokalnego ze skarbcem w chmurze w programie Norton

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Bezpieczeństwo online, a następnie kliknij opcję Password Manager.

 3. W oknie Norton Password Manager wprowadź hasło do skarbca lokalnego i kliknij przycisk Otwórz, aby zalogować się do skarbca Password Manager.

 4. Przejdź do karty Ogólne w oknie ustawień programu Password Manager i kliknij polecenie Konwertuj na skarbiec w chmurze.

  W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

 5. Wprowadź hasło do skarbca lokalnego na ekranie logowania do skarbca i zaloguj się do niego.

 6. W oknie dialogowym Do chmury? kliknij przycisk Tak, przekonwertuj, aby skonfigurować skarbiec w chmurze, gdy klikniesz polecenie Przenieś do chmury.

 7. W oknie Skarbiec w chmurze: konto Norton wprowadź szczegóły i kliknij przycisk Zgadzam się, zarejestruj lub zaloguj się na konto Norton.

 8. Po wyświetleniu komunikatu o ukończeniu konfiguracji kliknij przycisk Zakończ.

 9. W oknie dialogowym Ukończono konfigurację skarbca w chmurze wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Scal, aby usunąć skarbiec lokalny i zsynchronizować go ze skarbcem w chmurze.

  • Kliknij przycisk Zachowaj oba, aby zachować skarbiec lokalny (oprócz skarbca w chmurze).

 10. Jeśli stosowane są różne hasła skarbca lokalnego i skarbca w chmurze, program Norton wyświetli komunikat z żądaniem potwierdzenia. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kliknij polecenie Zachowaj dotychczasowe hasło, aby zachować hasło zapisane w skarbcu w chmurze.

  • Kliknij polecenie Zachowaj zaimportowane hasło, aby zastąpić hasło zapisane w skarbcu w chmurze hasłem zapisanym w skarbcu lokalnym.

 11. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54500323_ns_retail_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 24/01/2019