Inne produkty

Importuj dane logowania do skarbca programu Norton Password Manager

Rozszerzenie skarbca Norton Password Manager może importować zapisane dane logowania z programów Google Chrome, Mozilla Firefox, Dashlane, 1Password i LastPass. Funkcja importowania pozwala na import zapisanych danych logowania z programów Google Chrome, Mozilla Firefox, Dashlane, 1Password i LastPass do rozszerzenia Norton Password Manager dla przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge w systemie Windows. Przeglądarka Safari nie obsługuje importowania danych logowania.

Importowanie danych logowania z przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę Norton Password Manager.

 2. Zaloguj się do skarbca.

 3. W prawym dolnym rogu kliknij
 4. Kliknij przycisk Importuj.

 5. W zależności od wersji przeglądarki, w oknie Importuj hasła w obszarze Źródło wybierz jedną z dostępnych opcji:

  • Hasła do przeglądarek Chrome i Firefox (32-bitowych)

  • Hasła do przeglądarek Chrome i Firefox (64-bitowych)

  Aby dowiedzieć się, czy Twoja przeglądarka jest 32- czy 64-bitowa:

  • Mozilla Firefox: w prawym górnym rogu kliknij ikonę Otwórz menu > Pomoc > O programie Firefox.

  • Przeglądarka Google Chrome: w prawym górnym rogu kliknij Dostosuj i kontroluj Google Chrome > Pomoc > Google Chrome - informacje.

 6. Kliknij przycisk Pobierz.

 7. W dolnej części przeglądarki kliknij plik zip. Nie zamykaj przeglądarki.

 8. Wyodrębnij i uruchom plik import_password.exe z pliku zip.

 9. Po uruchomieniu aplikacji znajdź na pulpicie plik norton_logins.json.

 10. Kliknij polecenie Wybierz plik i przejdź do pliku norton_logins.json na pulpicie.

  Możesz również przeciągać i upuszczać pliki do skrzynki.

 11. W oknie Importuj hasła wybierz dane logowania, które chcesz chronić w skarbcu, i kliknij przycisk Importuj.

 12. Kliknij przycisk Zakończ.

Importowanie danych logowania z aplikacji Dashlane

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę Norton Password Manager.

 2. Zaloguj się do skarbca.

 3. W prawym dolnym rogu kliknij
 4. Kliknij przycisk Importuj.

 5. W oknie Importuj hasła w obszarze Źródło wybierz Dashlane.

 6. Otwórz aplikację Dashlane.

 7. Kliknij Plik, a następnie Eksportuj i wybierz Niezabezpieczone archiwum (do odczytu) w formacie CSV.

  Dane logowanie są eksportowane z aplikacji Dashlane jako plik CSV.

 8. Kliknij polecenie Wybierz plik i przejdź do pliku CSV zapisanego na pulpicie.

  Możesz również przeciągać i upuszczać pliki do skrzynki.

 9. W oknie Importuj hasła wybierz dane logowania, które chcesz chronić w skarbcu, i kliknij przycisk Importuj.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

Importowanie danych logowania z aplikacji 1Password

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę Norton Password Manager.

 2. Zaloguj się do skarbca.

 3. W prawym dolnym rogu kliknij
 4. Kliknij przycisk Importuj.

 5. W oknie Importuj hasła w obszarze Źródło wybierz 1Password.

 6. Otwórz aplikację 1Password.

 7. W obszarze kategorii kliknij Dane logowania.

 8. W zależności od używanego systemu operacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows : Wybierz dane logowania, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Eksportuj.

  • Na komputerze Mac : Wybierz dane logowania, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij Plik > Eksportuj > Wszystkie elementy.

  Dane logowanie są eksportowane z aplikacji 1Password jako plik CSV.

 9. Kliknij polecenie Wybierz plik i przejdź do pliku CSV zapisanego na pulpicie.

  Możesz również przeciągać i upuszczać pliki do skrzynki.

 10. W oknie Importuj hasła wybierz dane logowania, które chcesz chronić w skarbcu, i kliknij przycisk Importuj.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

Importowanie danych logowania z aplikacji LastPass (wersja niebinarna)

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę Norton Password Manager.

 2. Zaloguj się do skarbca.

 3. W prawym dolnym rogu kliknij
 4. Kliknij przycisk Importuj.

 5. W oknie Importuj hasła w obszarze Źródło wybierz LastPass.

 6. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę LastPass.

 7. Kliknij Więcej opcji, następnie Zaawansowane i wybierz przycisk Eksportuj.

  Dane logowania pojawiają się w formacie CSV na nowej karcie.

 8. Skopiuj te informacje i wklej je w podanym obszarze tekstu.

 9. Kliknij przycisk Importuj.

 10. W oknie Importuj hasła wybierz dane logowania, które chcesz chronić w skarbcu, i kliknij przycisk Importuj.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

Importowanie danych logowania z aplikacji LastPass (wersja binarna)

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę Norton Password Manager.

 2. Zaloguj się do skarbca.

 3. W prawym dolnym rogu kliknij
 4. Kliknij przycisk Importuj.

 5. W oknie Importuj hasła w obszarze Źródło wybierz LastPass (wersja binarna).

 6. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę LastPass.

 7. Kliknij Więcej opcji, a następnie Zaawansowane.

 8. Kliknij przycisk Eksportuj, a następnie wybierz plik LastPass w formacie CSV.

  Dane logowanie są eksportowane z aplikacji LastPass jako plik CSV.

 9. Kliknij polecenie Wybierz plik i przejdź do pliku CSV zapisanego na pulpicie.

  Możesz również przeciągać i upuszczać pliki do skrzynki.

 10. W oknie Importuj hasła wybierz dane logowania, które chcesz chronić w skarbcu, i kliknij przycisk Importuj.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

Film: Jak importować dane logowania z przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox


Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125566479
System operacyjny: windows,mac
Ostatnia modyfikacja: 08/11/2021