Inne produkty

Dodawanie rozszerzeń Norton do przeglądarek, aby bezpieczniej przeglądać Internet i robić zakupy na komputerze Mac

Po instalacji produktu Norton na komputerze Mac, po pierwszym otwarciu przeglądarki Safari, Firefox lub Chrome pojawi się monit o dodanie rozszerzeń. Program Norton oferuje funkcję aktywnego okna przeglądarki, co oznacza, że alert o rozszerzeniu przeglądarki pojawia się tylko wtedy, gdy okno przeglądarki jest aktywne. Włącz rozszerzenie Norton Safe Web, Norton Safe Search, Strona główna Norton i Norton Password Manager, aby zwiększyć bezpieczeństwo w sieci.

W systemie Mac OS X 10.10x lub wersjach nowszych autonomiczne rozszerzenia Norton do przeglądarki są dostępne nawet po odinstalowaniu programu Norton. W przypadku systemu Mac OS X 10.9 lub wersji starszych wszystkie rozszerzenia w przeglądarce Safari oraz Firefox zostaną usunięte podczas dezinstalacji programu Norton. Rozszerzenia zainstalowane w przeglądarce Chrome nie zostaną usunięte.

Samodzielne rozszerzenia Norton Safe Web, Strona główna Norton, Norton Safe Search oraz Norton Password Manager nie są obsługiwane w systemie Mac OS X 10.9 lub jego starszych wersjach, a także w starszych wersjach przeglądarek. Aby zainstalować najnowsze rozszerzenia Norton do przeglądarki, uaktualnij system operacyjny Mac i przeglądarki do najnowszych wersji.

Dodawanie rozszerzeń Norton do przeglądarki w systemie Mac OS X 10.10 lub nowszym

Safari 12 i nowsze wersje w systemie macOS 10.14.4 (Mojave) i nowszych wersjach

 • Alert rozszerzenia Norton Safe Web lub Norton Safe Web Plus pojawia się po uruchomieniu przeglądarki Safari po raz pierwszy po instalacji programu Norton.

 • W oknie alertu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Pobierz, aby zainstalować rozszerzenia Norton Safe Web.

  • Kliknij opcję Przypomnij później, aby później zainstalować rozszerzenia Norton Safe Web.

  • Nie, dziękuję : Opcja ta pojawi się dopiero po trzykrotnym kliknięciu opcji Przypomnij później. Wyświetlony alert rozszerzeń przeglądarki będzie zawierać opcję Nie, dziękuję zamiast opcji Przypomnij później. Aby zignorować alert na najbliższe dwa tygodnie, kliknij opcję Nie, dziękuję.

  Po dwóch tygodniach wyświetli się alert Napraw teraz, jeśli domyślna przeglądarka to Safari. Kliknij przycisk Napraw teraz, aby zainstalować rozszerzenia Norton Safe Web. Jeśli zignorujesz alert Napraw teraz, kolejny alert wyświetli się za 6 miesięcy w momencie uruchomienia przeglądarki Safari.

  Więcej informacji można znaleźć w artykule Rozszerzenie Norton Safe Web Plus dla przeglądarki Safari.

Mozilla Firefox

 • Gdy po raz pierwszy po zainstalowaniu programu Norton okno przeglądarki Firefox jest aktywne, strona Ochrona przeglądarki otworzy się automatycznie na nowej karcie i zezwoli na zainstalowanie rozszerzeń, w tym Norton Safe Search, Strona główna Norton, Norton Safe Web oraz Norton Password Manager.

  Autonomiczne rozszerzenie Norton Safe Search jest obsługiwane tylko przez najnowszą wersję przeglądarki Firefox.

 • Aby włączyć rozszerzenia do przeglądarki, użyj opcji Włącz i postępuj zgodnie w instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też użyć opcji Włącz wszystkie rozszerzenia Norton, aby zainstalować rozszerzenia do przeglądarki.

 • Jeśli nie zainstalowano żadnego rozszerzenia oprócz Norton Password Manager, w momencie uruchomienia przeglądarki Firefox po tygodniu zostanie wyświetlony alert rozszerzeń. W oknie alertu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dodaj, a strona Ochrona przeglądarki Firefox włączy się automatycznie w nowej karcie. Aby włączyć rozszerzenia, użyj opcji Włącz i postępuj zgodnie w instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Kliknij opcję Przypomnij później, aby później zainstalować rozszerzenia Norton do przeglądarki.

  • Nie, dziękuję : Opcja ta pojawi się dopiero po trzykrotnym kliknięciu opcji Przypomnij później. Wyświetlony alert rozszerzeń przeglądarki będzie zawierać opcję Nie, dziękuję zamiast opcji Przypomnij później. Aby zignorować alert na najbliższe dwa tygodnie, kliknij opcję Nie, dziękuję.

   Po dwóch tygodniach wyświetli się alert Napraw teraz, jeśli domyślna przeglądarka to Firefox, a rozszerzenie Norton Safe Web nie zostało zainstalowane. Kliknij przycisk Napraw teraz, aby zainstalować rozszerzenia do przeglądarki. Jeśli zignorujesz alert Napraw teraz, kolejny alert rozszerzeń przeglądarki wyświetli się za 6 miesięcy w momencie uruchomienia przeglądarki Firefox.

Google Chrome

 • Gdy po raz pierwszy po zainstalowaniu programu Norton otworzysz przeglądarkę Chrome, strona Ochrona przeglądarki otworzy się automatycznie na nowej karcie i zezwoli na zainstalowanie rozszerzeń, w tym Norton Privacy Builder, Norton Safe Search, Strona główna Norton, Norton Safe Web oraz Norton Password Manager.

  Rozszerzenie Norton Privacy Builder jest dostępne tylko w regionie USA.

 • Aby włączyć rozszerzenia do przeglądarki, użyj opcji Kliknij, aby dodać i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też użyć opcji Dodaj wszystkie rozszerzenia Norton, aby zainstalować rozszerzenia do przeglądarki.

 • Jeśli nie zainstalowano żadnego rozszerzenia oprócz Norton Password Manager, w momencie uruchomienia przeglądarki Chrome po tygodniu zostanie wyświetlony alert rozszerzeń. W oknie alertu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dodaj, aby automatycznie uruchomić stronę Ochrona przeglądarki. Aby włączyć rozszerzenia, użyj opcji Kliknij, aby dodać i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Kliknij opcję Przypomnij później, aby później zainstalować rozszerzenia Norton do przeglądarki.

  • Nie, dziękuję : Opcja ta pojawi się dopiero po trzykrotnym kliknięciu opcji Przypomnij później. Wyświetlony alert rozszerzeń przeglądarki będzie zawierać opcję Nie, dziękuję zamiast opcji Przypomnij później. Aby zignorować alert na najbliższe dwa tygodnie, kliknij opcję Nie, dziękuję.

   Po dwóch tygodniach wyświetli się alert Napraw teraz, jeśli domyślna przeglądarka to Chrome, a rozszerzenie Norton Safe Web nie zostało zainstalowane. Kliknij przycisk Napraw teraz, aby zainstalować rozszerzenia do przeglądarki. Jeśli zignorujesz alert Napraw teraz, kolejny alert rozszerzeń przeglądarki wyświetli się za 6 miesięcy w momencie uruchomienia przeglądarki Chrome.

Dodaj rozszerzenia Norton do przeglądarki w systemie Mac OS X 10.9 lub starszym

Safari

 • Gdy po raz pierwszy po zainstalowaniu programu Norton otworzysz przeglądarkę Safari, program Norton wyświetli alert rozszerzeń do przeglądarki Safari, który zezwoli na zainstalowanie rozszerzenia obejmującego funkcje przeglądarki, takiego jak Norton Safe Search, Strona główna Norton, Norton Safe Web.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Dodaj, aby zainstalować rozszerzenie Norton do przeglądarki. Strona Ochrona przeglądarki Safari włączy się automatycznie w nowej karcie. Aby włączyć rozszerzenie, użyj opcji Włącz teraz i postępuj zgodnie w instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Kliknij opcję Przypomnij później, aby później zainstalować rozszerzenie Norton do przeglądarki.

  • Nie, dziękuję : Opcja ta pojawi się dopiero po trzykrotnym kliknięciu opcji Przypomnij później. Wyświetlony alert rozszerzeń przeglądarki będzie zawierać opcję Nie, dziękuję zamiast opcji Przypomnij później. Aby zignorować alert na najbliższe dwa tygodnie, kliknij opcję Nie, dziękuję.

   Po dwóch tygodniach wyświetli się alert Napraw teraz, jeśli domyślna przeglądarka to Safari, a rozszerzenie Norton Safe Web nie zostało zainstalowane. Kliknij przycisk Napraw teraz, aby zainstalować rozszerzenia do przeglądarki. Jeśli zignorujesz alert Napraw teraz, kolejny alert rozszerzeń przeglądarki wyświetli się za 6 miesięcy w momencie uruchomienia przeglądarki Safari.

Mozilla Firefox

 • Gdy po raz pierwszy po zainstalowaniu programu Norton otworzysz przeglądarkę Firefox, program Norton wyświetli alert rozszerzeń do przeglądarki Firefox, który zezwoli na zainstalowanie rozszerzenia obejmującego funkcje przeglądarki, takiego jak Norton Safe Search, Strona główna Norton oraz Norton Safe Web.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dodaj, a przeglądarka Firefox włączy okno wyskakujące dotyczące rozszerzeń w nowej karcie. Kliknij przycisk Dodaj, a strona Ochrona przeglądarki Firefox włączy się automatycznie w nowej karcie. Aby włączyć rozszerzenie, użyj opcji Włącz teraz i postępuj zgodnie w instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Kliknij opcję Przypomnij później, aby później zainstalować rozszerzenie Norton do przeglądarki.

  • Nie, dziękuję : Opcja ta pojawi się dopiero po trzykrotnym kliknięciu opcji Przypomnij później. Wyświetlony alert rozszerzeń przeglądarki będzie zawierać opcję Nie, dziękuję zamiast opcji Przypomnij później. Aby zignorować alert na najbliższe dwa tygodnie, kliknij opcję Nie, dziękuję.

   Po dwóch tygodniach wyświetli się alert Napraw teraz, jeśli domyślna przeglądarka to Safari, a rozszerzenie Norton Safe Web nie zostało zainstalowane. Kliknij przycisk Napraw teraz, aby zainstalować rozszerzenia do przeglądarki. Jeśli zignorujesz alert Napraw teraz, kolejny alert rozszerzeń przeglądarki wyświetli się za 6 miesięcy w momencie uruchomienia przeglądarki Safari.

Google Chrome

 • Gdy po raz pierwszy po zainstalowaniu programu Norton otworzysz przeglądarkę Chrome, strona Ochrona przeglądarki otworzy się automatycznie na nowej karcie i zezwoli na zainstalowanie rozszerzeń, w tym Norton Privacy Builder, Norton Safe Search, Strona główna Norton i Norton Safe Web.

  Rozszerzenie Norton Privacy Builder jest dostępne tylko w regionie USA.

 • Aby włączyć rozszerzenia do przeglądarki, użyj opcji Kliknij, aby dodać i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też użyć opcji Dodaj wszystkie rozszerzenia Norton, aby zainstalować rozszerzenia do przeglądarki.

 • Jeśli nie zainstalowano żadnego rozszerzenia, w momencie uruchomienia przeglądarki Chrome po tygodniu zostanie wyświetlony alert rozszerzeń. W oknie alertu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dodaj, aby automatycznie uruchomić stronę Ochrona przeglądarki. Aby włączyć rozszerzenia, użyj opcji Kliknij, aby dodać i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Kliknij opcję Przypomnij później, aby później zainstalować rozszerzenia Norton do przeglądarki.

  • Nie, dziękuję : Opcja ta pojawi się dopiero po trzykrotnym kliknięciu opcji Przypomnij później. Wyświetlony alert rozszerzeń przeglądarki będzie zawierać opcję Nie, dziękuję zamiast opcji Przypomnij później. Aby zignorować alert na najbliższe dwa tygodnie, kliknij opcję Nie, dziękuję.

   Po dwóch tygodniach wyświetli się alert Napraw teraz, jeśli domyślna przeglądarka to Chrome, a rozszerzenie Norton Safe Web nie zostało zainstalowane. Kliknij przycisk Napraw teraz, aby zainstalować rozszerzenia do przeglądarki. Jeśli zignorujesz alert Napraw teraz, kolejny alert rozszerzeń przeglądarki wyświetli się za 6 miesięcy w momencie uruchomienia przeglądarki Chrome.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v124215409
System operacyjny: mac_os_x
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2021