Inne produkty

Ustawienia importu/eksportu w programie Norton Password Manager

Dane znajdujące się w programie Password Manager można wyeksportować ze względów bezpieczeństwa, w celu przywracania danych albo w celu przeniesienia ich na nowy komputer. Pliki kopii zapasowej są zapisywane jako pliki .DAT.

Pliki w kopii zapasowej można zabezpieczyć hasłem. Firma NortonLifeLock zaleca dodatkowe zabezpieczenie danych programu Password Manager hasłem. Hasło kopii zapasowej nie musi być takie samo, jak hasło programu Password Manager. W celu przywrócenia danych programu Password Manager z kopii zapasowej konieczne jest podanie hasła.

Dane programu Password Manager można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej. Hasła skarbca nie można zresetować. Firma NortonLifeLock zaleca w związku z tym systematyczne tworzenie kopii zapasowych danych skarbca. Gdy funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych jest włączona, automatycznie tworzone kopie zapasowe skarbca są zapisywane lokalnie na urządzeniu. Kopie zapasowe skarbca są dostępne w lokalizacji Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Moje dokumenty\Kopie zapasowe Norton Password Manager\<nazwa konta Norton>.

Podczas importowania danych programu Password Manager dostępne są następujące opcje:

  • Scalenie importowanych danych ze skarbcem, do którego zalogowany jest użytkownik.

  • Zastąpienie importowanymi danymi bieżących danych programu Password Manager w skarbcu, do którego zalogowany jest użytkownik.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10327252
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 10/07/2020