Inne produkty

Co należy zrobić w razie wyświetlenia monitu o odnowienie subskrypcji Norton

Jeśli ważność usługi Norton wygasła, należy odnowić subskrypcję przy użyciu nowego klucza produktu lub kodu odnowienia. Kod odnowienia otrzymuje użytkownik odnawiający subskrypcję.

Odnowienie subskrypcji Norton

W przypadku kupienia nowej subskrypcji użytkownik otrzymuje nowy klucz produktu. Konieczne jest aktywowanie usługi przy użyciu klucza produktu.

Jeśli subskrypcja Norton została niedawno odnowiona lub zakupiona, ale produkt wyświetla monit o odnowienie:

Klucza produktu lub kodu odnowienia jednej usługi Norton nie można użyć do aktywowania innej usługi Norton. Nie można na przykład aktywować programu Norton 360 za pomocą klucza produktu lub kodu odnowienia programu Norton Internet Security. Ponadto dwie różne wersje tej samej usługi Norton są traktowane jak dwie różne usługi. Na przykład program Norton 360 i program Norton 360 Premier to różne usługi.

Jeśli klucz produktu lub kod odnowienia jest skojarzony z usługą Norton zainstalowaną na komputerze, usługę można aktywować za pomocą klucza produktu lub kodu odnowienia.

Jeśli klucz produktu lub kod odnowienia nie odpowiada usłudze Norton zainstalowanej na komputerze:

W razie uaktualnienia istniejącej usługi Norton należy odinstalować istniejącą usługę z komputera, a następnie pobrać i zainstalować uaktualnioną usługę Norton.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v68204730_NortonM_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Mac OS X, Windows
Ostatnia modyfikacja: 28/11/2018