Inne produkty

Zmiana konta użytkownika administracyjnego na konto użytkownika standardowego w systemie Windows

Jeśli dziecko utworzy nowe konto użytkownika systemu Windows i zaloguje się na komputer przy użyciu tego konta, program Norton Family nie może monitorować działań dziecka. Aby uniemożliwić dziecku tworzenie nowych kont użytkowników systemu Windows, należy mu przypisać konto użytkownika standardowego.

Jeśli konto użytkownika systemu Windows używane przez dziecko ma uprawnienia administratora, należy zmienić je na konto użytkownika standardowego.

Aby zmienić administracyjne konta użytkowników na konta standardowe w systemie Windows

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7, w menu Start kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie przycisk Konta użytkowników.

  • W systemie Windows 8 lub nowszym, na ekranie Start wyszukaj i otwórz Panel sterowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk Konta użytkowników, a następnie kliknij konto, które chcesz zmienić.

  • W systemie Windows 8 kliknij przycisk Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodziny, a następnie kliknij przycisk Konta użytkowników i Zmień rodzaj konta.

 3. Jeśli wyświetlony zostanie monit o podanie hasła administratora, wpisz hasło w celu potwierdzenia.

 4. Kliknij konto, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zmień rodzaj konta.

 5. Wybierz opcję Standardowe, a następnie kliknij przycisk Zmień rodzaj konta.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v40467375_nortonfamily_help_pl_pl
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 09/11/2018