Inne produkty

Edytowanie przypisania urządzenia za pomocą urządzenia dziecka

Aby monitorować działania dziecka w Internecie, należy przypisać dane urządzenie dziecku. Skorzystaj z poniższych informacji, aby zmienić przypisanie urządzenia lub konta użytkownika na urządzeniu dziecka. Po ponownym przypisaniu urządzenia lub konta do dziecka program Norton Family zaczyna monitorować dziecko na podstawie bieżącego przypisania.

Konta użytkowników pozwalają korzystać z jednego komputera kilku osobom. Każdy członek rodziny może zalogować się do systemu Windows za pomocą własnych nazwy użytkownika i hasła. Dzięki temu każdy użytkownik ma dostęp do spersonalizowanych ustawień. Dlatego właśnie program Norton Family sprawdza się najlepiej, gdy dzieci używają oddzielnych kont użytkowników.

Jeśli na komputerze jest tylko jedno konto użytkownika, będzie to konto administratora. Należy wtedy utworzyć standardowe konto użytkownika dla każdego dziecka korzystającego z tego komputera. Dzięki temu nie będą one mogły uruchamiać zadań wymagających uprawnień administratora, takich jak tworzenie nowego konta.

Jeśli dziecko utworzy nowe konto użytkownika systemu Windows i zaloguje się na komputer przy użyciu tego konta, program Norton Family nie może monitorować działań dziecka. Aby uniemożliwić dziecku tworzenie nowych kont użytkowników systemu Windows, należy mu przypisać konto użytkownika standardowego.

Jeśli konto użytkownika systemu Windows używane przez dziecko ma uprawnienia administratora, należy zmienić je na konto użytkownika standardowego.

Aby zmienić administracyjne konta użytkowników na konta standardowe w systemie Windows 10/8/7

  1. Otwórz Panel sterowania.

  2. Ustaw opcję Widok na Kategoria.

  3. W sekcji Konta użytkowników, kliknij opcję Zmień typ konta.

  4. W oknie Zarządzanie kontami zaznacz konto użytkownika, które chcesz zmienić.

  5. Kliknij przycisk Zmień typ konta.

  6. W oknie Zmień typ konta kliknij przycisk Standardowe.

  7. Kliknij opcję Zmień typ konta.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v40467274
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2019