Inne produkty

Zapobiegaj tworzeniu przez dziecko nowych kont użytkownika na urządzeniach z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej

Wykonaj poniższe kroki, aby zapobiec obejściu przez dzieci nadzoru przez program Norton Family na urządzeniach z systemem Android 5.0 lub nowszym.

KROK 1: Ustaw ochronę hasłem lub kodem PIN dla profilu właściciela

 1. Na urządzeniu dziecka stuknij ikonę Ustawienia.

 2. W kategorii Osobiste stuknij opcję Zabezpieczenia.

 3. W obszarze Zabezpieczenie ekranu stuknij opcję Blokada ekranu lub Ekran blokady.

 4. Wybierz metodę blokowania, z której chcesz korzystać.

  Aby ustawić ochronę kodem PIN, stuknij opcję Kod PIN i wybierz czterocyfrowy kod PIN.

  Aby ustawić ochronę hasłem, stuknij opcję Hasło i wybierz hasło.

KROK 2: Usuń wszelkie istniejące profile gościa

Usunięcie konta gościa w trwały sposób kasuje wszystkie powiązane z nim dane, w tym pobrane pliki oraz zdjęcia zrobione w trybie gościa.

 1. Przeciągnij w dół pasek powiadomień i stuknij dwa razy ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.

 2. Stuknij opcję Gość, aby przełączyć się na profil gościa.

 3. Przeciągnij w dół pasek powiadomień i stuknij ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Stuknij opcję Usuń gościa, a następnie Usuń, aby potwierdzić usunięcie.

 5. Urządzenie przełączy się z powrotem do profilu Właściciela.

 6. Przeciągnij w dół pasek powiadomień i stuknij ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.

 7. Stuknij opcję WIĘCEJ USTAWIEŃ, a następnie ikonę Menu.

 8. Usuń zaznaczenie opcji Dodawaj użytkowników, gdy urządzenie jest zablokowane, aby zapobiec tworzeniu nowych kont.

KROK 3: Utwórz nowy profil użytkownika dla dzieci

 1. Przeciągnij w dół pasek powiadomień i stuknij dwa razy ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.

 2. Stuknij opcję WIĘCEJ USTAWIEŃ, a następnie Dodaj użytkownika lub profil.

 3. Stuknij opcję OK, aby potwierdzić utworzenie nowego profilu użytkownika.

 4. Stuknij opcję SKONFIGURUJ TERAZ, aby utworzyć nową przestrzeń dla dziecka.

 5. Wpisz imię dziecka i inne szczegóły, aby zakończyć konfigurację.

 6. Zainstaluj aplikację Norton Family na tym profilu dziecka. Aby uzyskać więcej informacji, patrz artykuł Instalacja programu Norton Family.

 7. Stuknij opcję Ustawienia > Użytkownicy, stuknij przycisk koła zębatego, a następnie przesuń przełącznik Zezwalaj na połączenia telefoniczne i SMS na prawo. Ta opcja pozwala dziecku na wykonywanie połączeń oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości na urządzeniu.

 8. Stuknij opcję Zezwalaj na połączenia telefoniczne i SMS.

 9. Wykonaj instrukcje opisane w KROKU 1 i poproś dziecko o wybranie kodu PIN lub hasła dla profilu.

 10. Powtórz ten krok, aby dodać więcej profili dzieci.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v128562099_nortonfamily_help_pl_pl
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2018