Inne produkty

Zapobieganie tworzeniu przez dziecko nowych kont użytkownika na urządzeniach z systemem Android w wersji 8.0 lub nowszej

Wykonaj poniższe kroki, aby zapobiec obejściu przez dzieci nadzorowania programu Norton Family na urządzeniach z systemem Android 8.0 lub nowszym.

Są to ogólne instrukcje i mogą się one różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego Android.

Konfiguracja ochrony hasłem lub kodem PIN dla profilu właściciela

 
 1. Na urządzeniu dziecka stuknij ikonę Ustawienia.

 2. W kategorii Osobiste stuknij opcję Zabezpieczenia.

 3. W obszarze Zabezpieczenie ekranu stuknij opcję Blokada ekranu lub Ekran blokady.

 4. Wybierz metodę blokowania, z której chcesz korzystać.

  Aby ustawić ochronę kodem PIN, stuknij opcję Kod PIN i wybierz czterocyfrowy kod PIN.

  Aby ustawić ochronę hasłem, stuknij opcję Hasło i wybierz hasło.

Usuwanie istniejących profili gościa

 

Usunięcie konta gościa w trwały sposób kasuje wszystkie powiązane z nim dane, w tym pobrane pliki oraz zdjęcia zrobione w trybie gościa.

 
 1. Przeciągnij w dół pasek powiadomień i stuknij dwa razy ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.

 2. Stuknij opcję Gość, aby przełączyć się na profil gościa.

 3. Przeciągnij w dół pasek powiadomień i stuknij ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Stuknij opcję Usuń gościa, a następnie Usuń, aby potwierdzić usunięcie.

 5. Urządzenie przełączy się z powrotem do profilu Właściciela.

 6. Przeciągnij w dół pasek powiadomień i stuknij ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.

 7. Stuknij opcję Więcej ustawień, a następnie ikonę Menu.

 8. Usuń zaznaczenie opcji Dodawaj użytkowników, gdy urządzenie jest zablokowane, aby zapobiec tworzeniu nowych kont.

Tworzenie nowego profilu użytkownika dla dzieci

 
 1. Przeciągnij w dół pasek powiadomień i stuknij dwa razy ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.

 2. Stuknij opcję Więcej ustawień, a następnie Dodaj użytkownika lub profil.

 3. Stuknij opcję OK, aby potwierdzić utworzenie nowego profilu użytkownika.

 4. Stuknij opcję Skonfiguruj teraz, aby utworzyć nową przestrzeń dla dziecka.

 5. Wpisz imię dziecka i inne szczegóły, aby zakończyć konfigurację.

 6. Zainstaluj aplikację Norton Family na tym profilu dziecka. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wprowadzenie do programu Norton Family.

 7. Stuknij opcję Ustawienia > Użytkownicy, stuknij przycisk koła zębatego, a następnie przesuń przełącznik Zezwalaj na połączenia telefoniczne i SMS na prawo. Ta opcja pozwala dziecku na wykonywanie połączeń oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości na urządzeniu.

 8. Stuknij opcję Zezwalaj na połączenia telefoniczne i SMS.

 9. Wykonaj instrukcje opisane w KROKU 1 i poproś dziecko o wybranie kodu PIN lub hasła dla profilu.

 10. Powtórz ten krok, aby dodać więcej profili dzieci.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v128562099
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023