Inne produkty

Konfiguracja Blokady błyskawicznej i kodu PIN

Blokada błyskawiczna to funkcja, która pozwala ograniczyć używanie przez dziecko urządzeń połączonych z Internetem. Sposób działania zależy od typu urządzenia dziecka. Gdy funkcja Blokada błyskawiczna jest włączona, ikona blokady w profilu dziecka ma kolor czerwony.

Kod PIN pozwala dziecku odblokować urządzenie z systemem Android w sytuacjach awaryjnych, nawet jeśli wykorzystano limit czasu. Ten sam kod PIN jest używany do blokady błyskawicznej.

Można zalogować się do konta Norton lub użyć aplikacji kontroli rodzicielskiej Norton Family, by włączyć lub wyłączyć Blokadę błyskawiczną i ustawić kod PIN.

Urządzenie dziecka zostanie zablokowane po aktywacji blokady błyskawicznej lub po przekroczeniu limitu czasu korzystania z niego. Po zablokowaniu urządzenia dziecko nie może korzystać z zainstalowanych aplikacji z wyjątkiem aplikacji Telefon. W tym czasie dziecko może odbierać połączenia od każdego numeru, ale wybierać połączenia tylko do skonfigurowanych numerów.

Wykonywanie lub odbieranie połączeń po włączeniu blokady błyskawicznej lub ograniczenia czasu

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Na ekranie blokady urządzenia dotknij opcji Dozwolone kontakty.

    • Otwórz aplikację Norton Family, stuknij ikonę , a następnie dotnij opcji Dozwolone kontakty.

  2. Na ekranie Dozwolone kontakty dotknij kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.

  3. Gdy dziecko dzwoni do dozwolonego kontaktu z ekranu blokady, może zauważyć, że aplikacja telefonu jest zablokowana. Jednak połączenie pozostaje włączone i widoczne w obszarze powiadomień, jak pokazano w przykładzie poniżej.

W razie potrzeby dziecko może również odblokować urządzenie za pomocą skonfigurowanego kodu PIN. Użyj poniższych informacji, aby wyświetlić kod PIN.

Zobacz kod PIN w witrynie Norton

  1. Zaloguj się na konto Norton.

  2. Kliknij imię dziecka, którym chcesz zarządzać.

  3. Na kafelku CZAS kliknij ikonę a następnie kliknij ikonę w oknie PIN.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v128027590
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 05/07/2019