Inne produkty

Konfiguracja Blokady błyskawicznej i kodu PIN

Blokada błyskawiczna to funkcja, która pozwala ograniczyć używanie przez dziecko urządzeń połączonych z Internetem. Sposób działania zależy od typu urządzenia dziecka. Gdy funkcja Blokada błyskawiczna jest włączona, ikona blokady w profilu dziecka ma kolor czerwony.

Kod PIN pozwala dziecku odblokować urządzenie z systemem Android w sytuacjach awaryjnych, nawet jeśli wykorzystano limit czasu. Ten sam kod PIN jest używany do blokady błyskawicznej.

Można zalogować się do konta Norton lub użyć aplikacji kontroli rodzicielskiej Norton Family, by włączyć lub wyłączyć Blokadę błyskawiczną i ustawić kod PIN.

Witryna Norton

Urządzenia z systemem Windows i Android

Aby skorzystać z funkcji Blokada błyskawiczna na urządzeniach z systemem Windows lub Android, należy skonfigurować kod PIN. Jeśli funkcja jest włączona, urządzenia pozostaną całkowicie zablokowane, dopóki ich nie odblokujesz lub nie przekażesz dziecku kodu PIN odblokowania. W tym czasie dziecko może jednak odbierać połączenia od każdego numeru, ale wybierać połączenia tylko do skonfigurowanych numerów.

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Wybierz dziecko, którego urządzenia chcesz zablokować.

 3. Kliknij .
 4. Jeżeli okno kodu PIN jest nieaktywne, przesuń przełącznik Wł./Wył. w położenie Wł.

  Jeżeli kod PIN jest wyłączony, nie można używać Blokady błyskawicznej.

 5. Jeśli ustawienia kodu PIN są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, kliknij przycisk Blokuj, aby włączyć funkcję Blokada błyskawiczna. W razie potrzeby można zmienić kod PIN, wykonując poniższe czynności.

 6. Aby sprawdzić bieżący kod PIN, kliknij ikonę . Aby zmienić kod PIN, kliknij przycisk Edytuj, wprowadź nowy, 4-cyfrowy kod PIN i kliknij przycisk Zapisz.
 7. W oknie dialogowym Kontakty alarmowe kliknij opcję Zarządzaj, dodaj kontakt alarmowy i kliknij przycisk Zapisz.

  Do listy dozwolonych kontaktów można dodać maksymalnie sześć osób. Okno to pojawi się tylko wtedy, gdy dziecko zostało powiązane z urządzeniem z systemem Android z funkcją telefonu.

 8. Kliknij przycisk Blokuj.

 9. Aby odblokować urządzenia, ponownie kliknij ikonę na profilu dziecka, a następnie kliknij przycisk Odblokuj.

  Dziecko może także użyć kodu PIN do odblokowania urządzenia.

Urządzenia z systemem iOS

Należy zainstalować profil funkcji Blokada błyskawiczna, aby działała ona na urządzeniach z systemem iOS. Na urządzeniach z systemem iOS funkcja Blokada błyskawiczna ukrywa wyłącznie zainstalowane aplikacje, w tym aplikację Norton Family oraz aplikacje domyślne, takie jak Safari, iTunes, App Store, a także Aparat. Nie blokuje zupełnie urządzenia z systemem iOS, z którego korzysta dziecko.

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Wybierz dziecko, którego urządzenia chcesz zablokować.

 3. Kliknij .
 4. Jeśli pojawią się opcje Kod PIN oraz Kontakty alarmowe, wykonaj następujące czynności lub przejdź do kroku 4:

  Jeśli konto obejmuje tylko urządzenia iOS, te opcje nie będą widoczne.

  • Jeżeli okno kodu PIN jest nieaktywne, przesuń przełącznik Wł./Wył. w położenie Wł.

   Nie można używać funkcji Blokady błyskawicznej, jeśli kod PIN jest wyłączony i nie dodano kontaktów alarmowych.

  • Jeśli ustawienia kodu PIN i kontakty alarmowe są zgodne z oczekiwaniami, kliknij przycisk Blokuj, aby włączyć funkcję Blokada błyskawiczna.

  • Jeśli chcesz, możesz zmienić kod PIN i kontakty alarmowe za pomocą poniższych kroków, a następnie kliknąć przycisk Blokuj.

   • Aby sprawdzić bieżący kod PIN, kliknij ikonę . Aby zmienić kod PIN, kliknij przycisk Edytuj, wprowadź nowy, 4-cyfrowy kod PIN i kliknij przycisk Zapisz.
   • W oknie dialogowym Kontakty alarmowe kliknij opcję Zarządzaj, dodaj kontakt alarmowy i kliknij przycisk Zapisz.

   Do listy dozwolonych kontaktów można dodać maksymalnie sześć osób. Okno to pojawi się tylko wtedy, gdy dziecko zostało powiązane z urządzeniem z systemem Android z funkcją telefonu.

 5. Kliknij przycisk Blokuj.

 6. Aby odblokować urządzenia, ponownie kliknij ikonę na profilu dziecka, a następnie kliknij przycisk Odblokuj.

  Dziecko nie może odblokować urządzenia z systemem iOS przy użyciu kodu PIN.

  Po odblokowaniu urządzenia dziecka z systemem iOS zainstalowane aplikacje zostaną uporządkowane alfabetycznie. Poinformuj dziecko, że to jest normalne zachowanie i żadna z jego aplikacji nie zostanie usunięta. Poleć również dziecku, aby nie korzystało z folderów do grupowania aplikacji.

  Przed zablokowaniem

  Po zablokowaniu

Aplikacja Norton Family dla systemu Android lub iOS

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Android. otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family w Trybie rodzica.

  • W systemie iOS, otwórz aplikację Norton Family dla rodziców.

 2. Przewiń do dziecka, którym chcesz zarządzać.

 3. Aby zablokować wszystkie urządzenia dziecka, obok opcji Blokada błyskawiczna stuknij ikonę i wykonaj następujące czynności:
  • Jeśli ustawienia kodu PIN i kontakty alarmowe są zgodne z oczekiwaniami, stuknij przycisk Blokuj, aby włączyć funkcję Blokada błyskawiczna.

  • Jeśli kod PIN jest wyłączony, stuknij i włącz go. Aby sprawdzić bieżący kod PIN, stuknij ikonę .

   Nie można używać funkcji Blokady błyskawicznej, jeśli kod PIN jest wyłączony i nie dodano kontaktów alarmowych.

  • Jeśli kod PIN nie jest ustawiony, włącz go i wprowadź wybrany 4-cyfrowy kod PIN.

  • Stuknij opcję Kontakty alarmowe i Dodaj numer lub ikonę , aby dodać kontakt alarmowy.
 4. Aby odblokować wszystkie urządzenia dziecka, obok opcji Blokada błyskawiczna stuknij ikonę > Odblokuj.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v128027590
System operacyjny: Android;Windows;iOS
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023