Inne produkty

Jak pozwolić dziecku na nawiązywanie i odbieranie połączeń po zablokowaniu urządzenia?

Urządzenie dziecka zostanie zablokowane po aktywacji blokady błyskawicznej lub po przekroczeniu limitu czasu korzystania z niego. Po zablokowaniu urządzenia dziecko nie może korzystać z zainstalowanych aplikacji z wyjątkiem aplikacji Telefon. W tym czasie dziecko może odbierać połączenia od każdego numeru, ale wybierać połączenia tylko do skonfigurowanych numerów.

Wykonywanie lub odbieranie połączeń po włączeniu blokady błyskawicznej lub ograniczenia czasu

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Na ekranie blokady urządzenia dotknij opcji Dozwolone kontakty.

    • Otwórz aplikację Norton Family, stuknij ikonę , a następnie dotnij opcji Dozwolone kontakty.

  2. Na ekranie Dozwolone kontakty dotknij kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.

  3. Gdy dziecko dzwoni do dozwolonego kontaktu z ekranu blokady, może zauważyć, że aplikacja telefonu jest zablokowana. Jednak połączenie pozostaje włączone i widoczne w obszarze powiadomień, jak pokazano w przykładzie poniżej.

W razie potrzeby dziecko może również odblokować urządzenie za pomocą skonfigurowanego kodu PIN. Użyj poniższych informacji, aby wyświetlić kod PIN.

Zobacz kod PIN w witrynie Norton

  1. Zaloguj się na konto Norton.

  2. Kliknij imię dziecka, którym chcesz zarządzać.

  3. Na kafelku CZAS kliknij ikonę a następnie kliknij ikonę w oknie PIN.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v126962008
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 26/06/2019