Inne produkty

Wyświetlanie pozostałego czasu użytkowania urządzenia

Dziecko może sprawdzić łączny czas, przez który wolno mu korzystać z komputera, oraz pozostały dozwolony czas użytkowania komputera. Program Norton Family powiadamia dziecko na 15 minut przed końcem dozwolonego czasu używania urządzenia. Wyświetla także jednominutowe odliczanie, gdy dziecko zbliża się do czasu ograniczenia użytkowania komputera.

Gdy dziecko przekroczy dozwolony czas używania urządzenia, program Norton Family blokuje dostęp dziecka do urządzenia w oparciu o ustawioną przez rodzica regułę domu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v110242968_nortonfamily_help_pl_pl
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 20/05/2019