Inne produkty

Wyświetlanie lub przedłużanie pozostałego czasu użytkowania urządzenia

Dziecko może sprawdzić łączny czas, przez który wolno mu używać urządzenia, oraz pozostały dozwolony czas. Program Norton Family powiadamia dziecko na 15 minut przed osiągnięciem limitu czasu lub końcem dozwolonego czasu używania urządzenia. Wyświetla także jednominutowe odliczanie, gdy dziecko osiągnie czas ograniczenia lub zużyje dozwolony czas w danym dniu.

Gdy dziecko przekroczy dozwolony czas używania urządzenia, program Norton Family blokuje dostęp dziecka do urządzenia w oparciu o ustawioną przez rodzica regułę domu. Dziecko może wysłać prośbę o przedłużenie czasu. Zależnie od Twojej decyzji może nadal używać urządzenia w przedłużonym okresie.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v110242968
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 14/10/2020