Inne produkty

Unable to turn on Location Supervision for your child's device in Norton Family

Location Supervision feature is not available in some countries. For more information, read Norton Family product and feature availability.

STEP 1

Enable Device Administrator for Norton Family

  1. From the Home screen, go to Settings.

  2. Under Personal, tap Security, and then tap Device administrators.

  3. Next to Norton Family, make sure that the check box is checked. If it is unchecked, tap it to enable Device Administrator for Norton Family.

STEP 2

Enable the Norton Family Accessibility Service

  1. From the Home screen, navigate to Settings > Accessibility.

  2. Under Services, tap Norton Family Accessibility Service.

  3. Next to Norton Family Accessibility Service, move the slider to turn it on.

  4. Tap OK to confirm.

These steps are general and may differ depending on the version of the Android OS.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v106721778
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023