Inne produkty

Fix problems with Norton Family not monitoring the web browsing activities

To fix this problem, ensure that the Norton Family plug-in or extension is installed and enabled in the browser that your child uses.

To enable the Norton Family plug-in or extension, select your browser:

Google Chrome

 1. Start Google Chrome.

 2. On the top-right corner, click the Customize and control Google Chrome icon, and then click Settings.

 3. In the Settings page, click Extensions.

 4. In the Extensions page, next to Norton™ Family, move the slider to enable the extension.

 5. If Chrome version is 70 or later, at the top-right, click Norton Family icon.

 6. Click This can read and change site data and then choose On all sites.

 7. Restart Google Chrome.

Mozilla Firefox

 1. Start Firefox.

 2. On the top-right corner, click the Open menu icon, and click Add-ons.

 3. On the Extensions tab, click Norton Family.

 4. If Norton Family shows as disabled, move the slider to enable the extension.

 5. Restart Firefox.

Microsoft Edge

 1. Start Microsoft Edge.

 2. On the top-right corner, click Settings and More icon and then click Extensions.

 3. In the Installed Extensions page, next to Norton Family, move the slider to enable the extension.

 4. At the top-right, click Norton Family icon > This can read and change site data and then choose On all sites.

 5. Restart Microsoft Edge.

Microsoft Internet Explorer

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the top-right corner, click Tools icon, and then click Manage add-ons.

 3. In the list of currently installed Add-ons, check the status of Norton Family BHO.

 4. If the status is shown as Disabled, click Enable.

 5. Click Close.

 6. Restart Internet Explorer.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20090429110029EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2021