Inne produkty

Błąd: „Nieprawidłowy klucz produktu"

Podczas próby użycia klucza produktu w niewłaściwym programie może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Nieprawidłowy klucz produktu". Upewnij się, że pobrany program jest odpowiedni dla danego klucza produktu.

Pobierz najnowszą wersję ze swojego konta

  • Jeśli produkt został zakupiony w witrynie Norton Online Store lub jest już zainstalowany i zarejestrowany na koncie, możesz zalogować się i pobrać jego najnowszą wersji. Ta operacja powoduje automatyczne rozpoczęcie instalacji.

    Aby pobrać najnowszą wersję zarejestrowaną na koncie, wykonaj instrukcje podane w dokumencie Pobieranie produktu Norton na urządzenie.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v95172414
System operacyjny: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 03/06/2019