Inne produkty

Więcej informacji o programie Norton Password Manager dla urządzeń przenośnych

Program Norton Password Manager chroni Cię przy wprowadzaniu danych osobowych online. Zapamiętuje nazwy użytkownika i hasła oraz bezpiecznie automatycznie wypełnia formularze szczegółami kart kredytowych i adresami. Przechowuje również hasła i inne poświadczenia w bezpiecznym skarbcu opartym na chmurze, do którego masz wyłączny dostęp.

Funkcje aplikacji Norton Password Manager

Wprowadziliśmy nowe funkcje, które mogą okazać się przydatne.

  • Generator haseł w programie Norton Password Manager umożliwia tworzenie bezpiecznych i trudnych do odgadnięcia haseł. Generatora haseł można użyć przy każdym tworzeniu nowych danych logowania, by utworzyć silne hasła. Więcej informacji zawiera artykuł Użyj generatora haseł Norton do tworzenia silnych haseł

  • Funkcja Odblokowywania mobilnego pozwala odblokować skarbiec programu Password Manager za pomocą przeglądarki na komputerze, poprzez zatwierdzenie powiadomienia na urządzeniu przenośnym zamiast ręcznego wprowadzania hasła skarbca. Przy każdym uruchomieniu przeglądarki z zainstalowanym rozszerzeniem Norton Password Manager, powiadomienie proszące o odblokowanie skarbca jest automatycznie wysłane na zarejestrowane urządzenie przenośne. Po zatwierdzeniu prośby o odblokowanie na urządzeniu przenośnym, skarbiec zostanie automatycznie odblokowany w przeglądarce. Więcej informacji zawiera artykuł Odblokowywanie skarbca programu Norton Password Manager za pomocą Odblokowywania mobilnego

  • Funkcja Automatycznego wypełniania haseł w programie Norton Password Manager umożliwia automatyczne wypełnianie danych logowania w witrynach i w innych aplikacjach. Program używa zapisanych adresów i płatności do automatycznego wypełniania danych logowania w witrynach internetowych. Więcej informacji zawiera artykuł Konfiguracja automatycznego wypełniania hasła w programie Norton Password Manager

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v89756944
System operacyjny: Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 12/10/2021