Inne produkty

Identyfikowanie usługi Norton na urządzeniu

Usługę Norton zainstalowaną na urządzeniu można rozpoznać, patrząc na listę programów.

Jeśli z urządzenia wycofano licencję, zostanie usunięte z konta Norton, a status usługi jest wyświetlany jako wersja próbna. Więcej informacji o przenoszeniu licencji można znaleźć w artykule Przenoszenie ochrony Norton z urządzenia na urządzenie.

Identyfikowanie usługi Norton w systemie Windows

  1. Na pasku zadań systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

    • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start > Wszystkie Programy.

    • W systemie Windows 8 lub nowszym przejdź do ekranu Start.

    Zainstalowaną na komputerze usługę Norton można sprawdzić na wyświetlonej liście programów. Jeśli na przykład zainstalowany jest program Norton Security, lista programów zawiera pozycję Norton Security.

  2. Aby znaleźć nazwę urządzenia lub numer wersji usługi Norton Security, otwórz produkt Norton, kliknij opcję Pomoc i obszarze Informacje ogólne kliknij opcję Informacje.

  3. Aby znaleźć numer wersji usługi Norton Secure VPN, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Secure VPN na pasku zadań, kliknij ikonę Ustawienia i opcję Informacje.

Identyfikowanie usługi Norton w systemie Mac

Na pasku menu systemu Mac kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę usługi Norton.

Zainstalowaną na komputerze usługę Norton można sprawdzić w pierwszej opcji menu skrótów. Jeśli na przykład zainstalowany jest program Norton Security, pierwsza opcja w menu to polecenie Otwórz program Norton Security.

Aby znaleźć wersję usługi Norton, zobacz artykuł Znajdowanie wersji usługi Norton w systemie Mac.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v70307370
System operacyjny: Windows, Mac
Ostatnia modyfikacja: 21/11/2021