Inne produkty

Importowanie danych programu Norton Password Manager

Dane programu Password Manager można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej. Automatyczna kopia zapasowa skarbca jest tworzona tylko po włączeniu tej funkcji. Domyślna lokalizacja folderu automatycznej kopii zapasowej do C:\Documents\Norton Password Manager.

Opcje Scal zaimportowane dane z istniejącymi i Zastąp istniejące dane zaimportowanymi są wyświetlane podczas importowania danych rozszerzenia Norton Password Manager z pliku kopii zapasowej. Użytkownik może scalić zaimportowane dane ze skarbcem, do którego jest zalogowany lub zastąpić nimi istniejące dane przechowywane w skarbcu.

W razie importowania rozmiar pliku nie może przekraczać 15 MB w przypadku plików CSV. Program Norton Password Manager nie zezwala również na importowanie plików Norton Password Manager (.NPM).

Import danych rozszerzenia Norton Password Manager z programu Norton

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia internetowe, a następnie kliknij opcję Password Manager.

 3. W oknie Norton Password Manager kliknij ikonę Ustawienia w dolnej części okna.

 4. Kliknij kartę Importuj/Eksportuj.

 5. W wierszu Importuj kliknij polecenie Importuj.

 6. W oknie Importuj skarbiec wybierz jedną z następujących opcji:

  • Scal zaimportowane dane z istniejącymi danymi

  • Zastąp istniejące dane importowanymi danymi

 7. Kliknij opcję Importuj.

 8. Przejdź do lokalizacji pliku, który chcesz zaimportować.

  Kopie zapasowe skarbca są dostępne w lokalizacji Moje dokumenty\Norton Password Manager Backups\<nazwa konta Norton>.

 9. Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 10. Jeśli masz różne hasła danych logowania zapisane w aktualnie używanym skarbcu oraz importowanym skarbcu, program Norton wyświetli komunikat z żądaniem potwierdzenia. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kliknij polecenie Zachowaj dotychczasowe hasło, aby zachować hasło zapisane w skarbcu w chmurze.

  • Kliknij polecenie Zachowaj zaimportowane hasło, aby zastąpić hasło zapisane w skarbcu w chmurze hasłem zapisanym w importowanym skarbcu.

 11. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Film: Jak importować dane z rozszerzenia Password Manager


Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466277
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/11/2021