Inne produkty

Odinstalowywanie programu zabezpieczającego Norton w systemie Windows

Artykuł zawiera instrukcje dotyczące dezinstalacji produktu zabezpieczającego Norton z komputera z systemem Windows.

Aby odinstalować produkt zabezpieczający Norton na komputerze Mac, przeczytaj artykuł Dezinstalacja produktu zabezpieczającego Norton na komputerze Mac.

Po uruchomieniu narzędzia Norton Remove and Reinstall nastąpi dezinstalacja wszystkich1 produktów Norton zainstalowanych na komputerze z systemem Windows oraz ponowne uruchomienie komputera.

Pobierz i uruchom narzędzie Norton Remove and Reinstall

  1. Pobierz narzędzie Norton Remove and Reinstall.

    Zapisz plik na pulpicie systemu Windows. W niektórych przeglądarkach plik jest automatycznie zapisywany w lokalizacji domyślnej.

  2. Aby otworzyć w przeglądarce okno Pobrane pliki, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + J.

  3. Kliknij dwukrotnie ikonę NRnR.

  4. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij pozycję Zaakceptuj.

  5. Kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

  6. Kliknij pozycję Tylko usuń.

  7. Kliknij pozycję Usuń.

  8. Kliknij pozycję Ponownie uruchom teraz.

Produkt można ponownie zainstalować przy użyciu pliku instalacyjnego pobranego z konta Norton. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja produktu zabezpieczającego Norton.

1Narzędzie Norton Remove and Reinstall nie dezinstaluje programu Norton Family z komputera. Jeśli na komputerze użytkownika jest zainstalowany program Norton Family, przed uruchomieniem narzędzia Norton Remove and Reinstall należy go odinstalować. Instrukcje można znaleźć w artykule Odinstaluj program Norton Family z urządzenia.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15972972
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023