Inne produkty

Norton product key redemption

Thank you for your recent purchase of Norton from one of our partner retail locations.

In the meantime, to activate your Norton subscription, contact Norton Support.

Before contacting us, keep these details ready to be shared with our support team:

  • Redemption code that is located on the receipt or on the product that you purchased from the retailer

  • Proof of purchase receipt from the retailer

  • If you are an existing Norton user, your current Norton account email address

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125689696
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2019