Inne produkty

Włączanie lub wyłączanie ostrzeżeń programu Norton Secure VPN

Program Norton Secure VPN ostrzega przed połączeniem z niezabezpieczonym hotspotem. Opcja Włącz ostrzeżenia jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz wyłączyć ostrzeżenia możesz to zrobić na stronie Bezpieczeństwo Wi-Fi.

Włączanie lub wyłączanie ostrzeżeń w systemie Android lub iOS

  1. Otwórz program Norton Secure VPN.

  2. W dolnej części ekranu stuknij ikonę Ustawienia Wi-Fi.

  3. Przesuń przełącznik Włącz ostrzeżenia, aby włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia.

    Przełącznik Włącz ostrzeżenia jest nieaktywny, gdy suwak Połącz automatycznie jest włączony na stronie Bezpieczeństwo Wi-Fi.

Wideo: Pierwsze kroki z produktem Norton Secure VPN

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v117122896
System operacyjny: Windows, macos, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 07/09/2020