Inne produkty

Konfiguracja ustawień programu Norton Password Manager w programie Norton

Po instalacji programu Norton można skonfigurować ustawienia programu Norton Password Manager. Można importować lub eksportować skarbiec programu Norton Password Manager oraz uzyskać dostęp do niego i do ustawień przeglądarki.

Ustawienia eksportowania i importowania programu Norton Password Manager

Dane znajdujące się w programie Password Manager można wyeksportować ze względów bezpieczeństwa, w celu przywracania danych albo w celu przeniesienia ich na nowy komputer. Pliki kopii zapasowej są zapisywane jako pliki .DAT.
Pliki w kopii zapasowej można zabezpieczyć hasłem. Firma NortonLifeLock zaleca dodatkowe zabezpieczenie danych programu Password Manager hasłem. Hasło kopii zapasowej nie musi być takie samo, jak hasło programu Password Manager. W celu przywrócenia danych programu Password Manager z kopii zapasowej konieczne jest podanie hasła.
Dane programu Password Manager można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej.
Gdy funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych jest włączona, automatycznie tworzone kopie zapasowe skarbca są zapisywane lokalnie na urządzeniu. Kopie zapasowe skarbca są dostępne w lokalizacji Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Moje dokumenty\Kopie zapasowe Norton Password Manager\<nazwa konta Norton>.
Podczas importowania danych programu Password Manager dostępne są następujące opcje:
 • Scalenie importowanych danych ze skarbcem, do którego zalogowany jest użytkownik.

 • Zastąpienie importowanymi danymi bieżących danych programu Password Manager w skarbcu, do którego zalogowany jest użytkownik.

Ustawienia bezpieczeństwa programu Norton Password Manager

Hasło programu Password Manager można zmienić w karcie Bezpieczeństwo okna Ustawienia. Opcji tej można również użyć w celu ustawienia poziomu zabezpieczeń używania hasła programu Password Manager.
Poniższe sekcje umożliwiają zmianę hasła programu Password Manager i ustawienie poziomów zabezpieczeń hasła:

Dostęp do skarbca

Można skonfigurować następujące ustawienia zabezpieczeń otwierania i zamykania skarbca.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Żądaj hasła na początku każdej sesji logowania:

  Powoduje wyświetlanie monitu o wprowadzenie hasła skarbca przy każdorazowym otwieraniu programu Password Manager.

 • Żądaj hasła przed podaniem danych logowania lub wypełnieniem formularza:

  Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła programu Password Manager przed automatycznym wypełnieniem danych logowania w każdym formularzu elektronicznym. Dla poszczególnych danych logowania można ustawić wymaganie podania hasła programu Password Manager przed automatycznym wypełnieniem tych danych.

 • Zamknij skarbiec po <minutes> min bezczynności:

  Powoduje automatyczne wylogowanie z programu Password Manager po nieużywaniu go przez określony czas. Można ustawić okres limitu czasu bezczynności 15, 30 lub 45 minut. Opcja ta jest przydatna, jeśli użytkownik często przebywa w miejscu, w którym do komputera mają dostęp inne osoby.

 • Zamknij skarbiec przy wstrzymaniu:

  Powoduje automatyczne wylogowanie z programu Password Manager podczas przejścia systemu w stan wstrzymania.

Hasło skarbca

Umożliwia zmianę hasła skarbca.

Opcja Zmień hasło skarbca umożliwia zmianę hasła skarbca i ustawienie nowej podpowiedzi do hasła.

Ustawienia przeglądania w programie Norton Password Manager

Karta Przeglądanie w oknie Ustawienia umożliwia skonfigurowanie sposobu, w jaki program Password Manager ma zbierać, przechowywać i wyświetlać dane logowania do odwiedzanych stron internetowych. Program Password Manager można skonfigurować do wyświetlania kart utworzonych dla witryn internetowych zawierających formularze. Można też skonfigurować ustawienia funkcji automatycznego wypełniania dla witryn internetowych zawierających zagrożenia bezpieczeństwa.

Firma NortonLifeLock zaleca zachowanie ustawień domyślnych danych logowania.

W oknie Przeglądanie można skonfigurować następujące opcje:

Zapisywanie danych logowania

Umożliwia skonfigurowanie programu Norton Password Manager do zapisywania i podawania poświadczeń logowania. Do wyboru są następujące opcje:

Zapisuj moje poświadczenia, gdy loguję się do witryn : umożliwia zapisanie poświadczeń logowania do odwiedzanych witryn. Do wyboru są następujące opcje: Zawsze, Nie lub Pytaj.

Wyłącz menedżera haseł przeglądarki : umożliwia określenie sposobu działania menedżera haseł przeglądarki. Do wyboru są następujące opcje: Tak, Nie lub Pytaj.

Pasek informacji

Umożliwia skonfigurowanie programu Norton Password Manager do wyświetlania listy tożsamości na pasku informacji. Do wyboru są następujące opcje:

 • Wyświetlaj moje dane logowania, jeśli mam ich wiele do jednej witryny : powoduje wyświetlanie danych logowania przy każdych odwiedzinach witryny, w której można podać wiele danych logowania.

 • Wyświetlaj moje opcje wypełnienia przy każdych odwiedzinach strony zawierającej formularz : przy każdych odwiedzinach strony internetowej zawierającej formularze do wypełnienia wyświetla adresy, umożliwiające podanie szczegółów osobistych.

 • Wyświetlaj monit o otwarcie skarbca: wyświetla monit o otwarcie skarbca przy każdych odwiedzinach witryny mającej pola do wypełnienia.

Wypełnianie

Umożliwia skonfigurowanie programu Norton Password Manager do automatycznego wypełniania tożsamości podczas odwiedzania witryny. Do wyboru są następujące opcje:

Automatycznie podawaj dane logowania, gdy odwiedzam witryny : można włączyć tę opcję, aby automatycznie wypełniać dane logowania przy przejściu do danej witryny.

Automatycznie wypełniaj w witrynach zawierających zagrożenia bezpieczeństwa : umożliwia określenie żądanego sposobu reagowania programu Password Manager na witryny zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Do wyboru są następujące opcje: Tak, Nie lub Pytaj.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10327252
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021