Inne produkty

Error: "Another installer is currently running. Please wait for it to complete and then try again"

If you see this message, there are chances that the install window is hidden behind other windows. We suggest that you minimize all open windows to see the installer.

Restart the computer and reinstall Norton

  1. Exit all programs.

  2. Restart the computer.

  3. Reinstall your Norton product.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20090618140542EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 17/06/2021