Inne produkty

Komunikat: „Główne produkty zostały zmodyfikowane. Uruchom usługę Smart Update lub ponownie zainstaluj produkt" jest wyświetlany po uruchomieniu programu Norton Utilities 16.0

 1

Uruchom funkcję Smart Update

 1. Uruchom program Norton Utilities.

 2. W prawym górnym rogu okna kliknij pozycję Smart Update.

 3. W oknie Smart Update kliknij przycisk Dalej.

 4. Gdy funkcja Smart Update zakończy instalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji, kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do kroku 2.

 2

Odinstaluj program Norton Utilities

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  appwiz.cpl

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij pozycję Norton Utilities, a następnie kliknij przycisk Usuń lub Odinstaluj.

 4. W celu potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

 5. Po zakończeniu dezinstalacji zamknij wszystkie programy, a następnie uruchom ponownie komputer.

 3

Pobierz program Norton Utilities

 1. Zaloguj się na koncie Norton.

 2. Na stronie Historia zamówień, obok pozycji Norton Utilities, kliknij numer zamówienia, aby wyświetlić szczegóły zamówienia.

 3. W obszarze Szczegóły zamówienia skopiuj klucz produktu.

 4. Kliknij przycisk Pobierz obok pozycji Norton Utilities.

 5. Nastąpi przekierowanie na stronę Menedżera pobierania. Kliknij łącze pobierania, aby rozpocząć pobieranie.

  Jeśli programu Norton Utilities nie można pobrać z konta Norton Management, można to zrobić za pomocą następującego łącza:

  Norton Utilities

 6. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.

 7. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować produkt, a następnie uruchom ponownie komputer.

 8. Po wyświetleniu monitu o aktywację programu Norton Utilities wpisz klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Aktywuj.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v94838161
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 20/08/2018