Inne produkty

Jak wyeliminować problemy z rejestrem systemu Windows?

Gdy program Norton Utilities zakończy skanowanie systemu, problemy znalezione podczas skanowania są wyświetlane w oknie Wyniki skanowania rejestru. Wyświetlane są wszystkie przeskanowane sekcje oraz liczba znalezionych w nich problemów.

Okno Wyniki skanowania rejestru jest podzielone na następujące sekcje:

 • Kategoria skanowania rejestru: sekcja po lewej stronie ekranu. Problemy z rejestrem są klasyfikowane w jednej z tych kategorii. Można wybrać dowolną kategorię, aby wyświetlić znalezione problemy z rejestrem należące do danej kategorii.

 • Szczegóły problemu z rejestrem: sekcja po prawej stronie ekranu. Można wyświetlić listę znalezionych podczas skanowania problemów z rejestrem z wybranej kategorii.

Domyślnie wszystkie wykryte elementy są zaznaczone i gotowe do naprawy. Można sprawdzić wyniki i wybrać opcję Napraw w celu naprawienia wszystkich wykrytych elementów.

Doświadczeni użytkownicy mogą również zmodyfikować właściwości działania dla każdego problemu przed podjęciem jakichkolwiek napraw i zmian w rejestrze systemu Windows przy użyciu funkcji Napraw.

Aby wyeliminować problemy z rejestrem systemu Windows:

 1. W oknie głównym programu Norton Utilities kliknij kartę Wydajność.

 2. W oknie Wydajność - strona główna, w obszarze Wybierz działanie kliknij przycisk Wyczyść rejestr.

 3. W oknie Czyszczenie rejestru wybierz żądany typ skanowania i kliknij przycisk Uruchom skanowanie.

 4. W oknie Wyniki skanowania rejestru kliknij żądaną kategorię skanowania rejestru, aby wyświetlić szczegóły w sekcji Szczegóły problemu z rejestrem.

 5. Kliknij dwukrotnie problem, aby wyświetlić dodatkowe informacje o problemie.

 6. Kliknij opcję Wszystkie sekcje, aby wyświetlić wszystkie problemy znalezione podczas skanowania. Na ekranie Wyniki skanowania wyświetlane są następujące szczegóły każdego problemu:

  • Poziom priorytetu problemu i krótki opis problemu.

  • Lokalizacja w rejestrze, w której znaleziony został problem.

  • Nazwa powodującej problem wartości i zawarte w niej dane.

 7. Modyfikowanie wyników skanowania : aby zmodyfikować problem, zaznacz problem i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu działań przedstawione poniżej. To menu zawiera listę wszystkich działań, które można przeprowadzić wobec problemów przed naprawą. Wybierz żądane działanie z tego menu.

  W przypadku niektórych problemów niektóre działania mogą nie być dostępne.

  • Zachowaj element: umożliwia zachowanie problemu. Domyślnie wszystkie problemy na ekranie wyników skanowania są automatycznie wybrane do usunięcia.

  • Usuń element: umożliwia usunięcie problemu po jego wyeliminowaniu. Wybierz opcję Usuń element w menu Działanie.

  • Dodaj wartość/podklucz do listy ignorowanych: aby zapobiec naprawie wartości lub klucza we wpisie rejestru wskutek wykonania funkcji naprawy oraz wykrywaniu ich w przyszłych skanowaniach, dodaj wartość lub podklucz do spersonalizowanych list ignorowania.

  • Zachowaj wszystkie: umożliwia zachowanie wszystkich problemów. Domyślnie wszystkie problemy na ekranie wyników skanowania są automatycznie wybrane do usunięcia.

  • Usuń wszystkie: umożliwia usunięcie wszystkich problemów. Oprócz naprawy określonych problemów, można naprawić wszystkie problemy w wybranej sekcji na ekranie wyników skanowania.

  • Aby wyeliminować wszystkie problemy w sekcji: umożliwia wybranie sekcji po lewej stronie, a następnie wybranie opcji Usuń wszystko z menu Działanie.

 8. Po ustawieniu żądanych działań i modyfikacji dotyczących wszystkich problemów wyświetlanych na ekranie wyników skanowania kliknij przycisk Napraw. Kliknięcie tego przycisku powoduje zastosowanie wszystkich działań i modyfikacji określonych na ekranie wyników skanowania do odpowiednich wpisów w rejestrze, włącznie z dodaniem elementów do list ignorowania.

Jak skompaktować rejestr?

Jak wyczyścić rejestr systemu Windows?

Jak skonfigurować listy ignorowania?

Które sekcje rejestru są skanowane?

Jak skompaktować rejestr?

Program Norton Utilities - zapraszamy!

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v83508148
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 11/06/2019