Inne produkty

Jak zainstalować i aktywować program Norton Utilities przy użyciu dysku CD?

Jeśli program został kupiony w wersji detalicznej, można go zainstalować z dysku CD kupionego w sklepie detalicznym.

Po zainstalowaniu programu Norton Utilities należy w ciągu 30 dni aktywować produkt przy użyciu dołączonego kodu aktywacji. W przeciwnym razie produkt przestanie działać. Do chwili aktywacji produktu regularnie wyświetlany będzie alert dotyczący aktywacji. Aktywacja produktu ogranicza piractwo oprogramowania i gwarantuje, że użytkownik stosuje autentyczne oprogramowanie firmy Symantec. Jeśli została zakupiona wersja detaliczna produktu na dysku CD, kod aktywacji znajduje się na naklejce na kopercie dysku CD lub wkładce w opakowaniu produktu.

Aby zainstalować program Norton Utilities:

 1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.

  Domyślnie automatycznie uruchomiony zostanie kreator instalacji. Jeśli kreator instalacji nie zostanie uruchomiony, można go uruchomić, przechodząc na dysk CD i dwukrotnie klikając plik setup.exe.

 2. W oknie Kreator instalacji programu Norton Utilities - zapraszamy przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się.

  Możesz również kliknąć przycisk Opcje instalacji a następnie Przeglądaj, by zmienić lokalizację instalacji programu Norton Utilities.

Aby uzyskać dostęp do programu Norton Utilities:

 1. Przejdź do menu Wszystkie programy.

 2. Kliknij polecenie Norton Utilities 16 > Norton Utilities 16.

  Można również kliknąć dwukrotnie ikonę programu Norton Utilities na pulpicie.

Aby aktywować program Norton Utilities:

 1. W oknie głównym programu Norton Utilities kliknij przycisk Aktywuj teraz.

 2. W wyświetlonym oknie wprowadź nazwisko, adres e-mail oraz kod aktywacji, a następnie kliknij przycisk Aktywuj teraz, aby wysłać szczegóły w celu sprawdzenia ich poprawności.

 3. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje aktywacji produktu.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v83164340
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 12/06/2019