Inne produkty

Compatibility of Norton products with Windows Insider Preview versions or Beta versions of Apple and Android OS

An Insider Preview or Beta release of an operating system is designed for user testing but is not yet a final version. Due to the frequent changes made to an Insider Preview or Beta release, we cannot guarantee any level of functionality for any of our products with Windows Insider Preview versions or Beta versions of macOS, iOS, and Android.

We do not recommend installing Norton products on a Windows Insider Preview or Beta versions of macOS, iOS, and Android. The Insider Preview or Beta versions of operating systems undergo various changes before the final release. If the Norton product is not compatible with those changes, you may see errors on the restart, or you may not be able to start your computer at all.

Also, we do not provide support for Norton products installed on an Insider Preview or Beta operating system and applications. Since Insider Preview and Beta versions continue to change, we do not officially support it as an operating system until after its final release for resale.

Need more help?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71210910
System operacyjny: Mac;Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023