Inne produkty

Fix common computer issues using Norton Utilities Ultimate

System Troubleshooter allows you quick access to the Troubleshooting section of the Windows Control Panel.

Run System Troubleshooter

  1. Open Norton Utilities Ultimate.

  2. On the left pane, click Toolbox > Recover.

  3. In the Recover window, click System Troubleshooter.

    System Troubleshooter opens the troubleshooting section of the Windows Control Panel.

  4. Click on a task to diagnose and repair common computer problems, based on the symptoms your computer experiences.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v138369217
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/03/2022