Inne produkty

Przenoszenie licencji Bezpieczeństwa urządzenia Norton na nowe urządzenie

Członkostwo Norton obejmuje ograniczoną liczbę stanowisk umożliwiających ochronę różnych urządzeń. Gdy licencje zostały już wykorzystane, konieczne może być usunięcie licencji z nieużywanego urządzenia w celu umożliwienia instalacji na nowym urządzeniu.

Jeśli komputer używa systemu Windows 7, skorzystaj z poniższych informacji:

Ochrona Norton dla systemu Windows 7

Firma Microsoft oficjalnie zakończyła obsługę systemu Windows 7. Produkty Norton będą jednak nadal zapewniały ochronę systemu Windows 7 w najbliższej przyszłości.

Jeśli zdecydujesz się nadal używać systemu Windows 7, klient oprogramowania zabezpieczającego firmy Norton będzie otrzymywał najnowsze definicje oprogramowania destrukcyjnego za pomocą usługi LiveUpdate, aktualizacji luk w zabezpieczeniach i poprawki zgodności. Oprogramowanie zabezpieczające klienta Norton nie będzie już jednak otrzymywać nowych aktualizacji oprogramowania, które otrzymają obsługiwane wersje systemu Windows (Windows 10, Windows 8, Windows 7 i dodatek Service Pack 1). Więcej informacji można znaleźć w artykule Ochrona Norton dla systemu Windows 7 po zakończeniu obsługi technicznej tego systemu przez firmę Microsoft.

Jeśli chcesz przenieść program Norton na nowo zakupione urządzenie z systemem Windows 10, możesz wykonać na nim poniższe instrukcje.

Przenoszenie ochrony Norton na nowe urządzenie

 1. Zaloguj się na koncie aplikacji Norton.

 2. Na stronie Moje konto Norton, w sekcji Bezpieczeństwo urządzenia, kliknij opcję Wyświetl urządzenia/Przejrzyj urządzenia.

 3. Na stronie Bezpieczeństwo urządzenia znajdź urządzenie, którego nie chcesz już chronić.

  Urządzenie musi mieć zielony lub pomarańczowy status. Jeśli urządzenie, którego już nie używasz, ma status czerwony lub szary (nieaktywny), nie możesz zwolnić licencji związanej z tym urządzeniem. Przed zwolnieniem licencji należy rozwiązać problemy związane z urządzeniem. Jeśli nie można naprawić problemów, można usunąć urządzenie z konta Norton.

 4. Jeśli nie widzisz urządzenia, kliknij łącze Historia u dołu listy urządzeń, aby wyświetlić starsze nieaktywne urządzenia.

 5. Kliknij ikonę elipsy poniżej urządzenia.

 6. W wyświetlonym menu kliknij opcję Zarządzaj licencjami.

 7. Na stronie Zarządzaj urządzeniem, w sekcji Jakie działanie chcesz podjąć? wybierz opcję Usuń program Norton, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W wyświetlonym oknie Usuń program Norton kliknij przycisk Tak.

 9. Na stronie Zainstaluj na innym urządzeniu wybierz jedną z następujących opcji i kliknij przycisk Dalej :

  • Aby zainstalować Bezpieczeństwo urządzenia Norton na bieżącym urządzeniu, kliknij przycisk Instaluj teraz.

  • Aby zainstalować Bezpieczeństwo urządzenia Norton na innym urządzeniu, kliknij przycisk Prześlij łącze.

 10. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie i ukończ instalację. Szczegółowe instrukcje zawiera artykuł Pobieranie produktu Norton na urządzenie.

Film: Jak przenieść ochronę Norton

Wielu użytkowników produktów Norton udostępniło swoje rozwiązanie dotyczące tego problemu na naszym forum społeczności. Patrz rozwiązania użytkowników dotyczące przenoszenia produktów Norton udostępnione w witrynie Społeczność Norton.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v73856951
System operacyjny: Windows, Mac OS X
Ostatnia modyfikacja: 22/03/2020