Inne produkty

Aktywacja kopii zapasowej Norton w chmurze

Kopie zapasowe chronią Twoje dane, jeśli padniesz ofiarą oprogramowania wymuszającego okup lub oprogramowania destrukcyjnego, lub jeśli wystąpią poważne problemy ze sprzętem. Jeśli subskrypcja obejmuje kopię zapasową Norton, otrzymasz bezpłatny magazyn w chmurze i opcję dokupienia pamięci w razie potrzeby. Można również zapisywać pliki kopii zapasowej na lokalnym urządzeniu pamięci masowej.

Przed uruchomieniem pierwszej kopii zapasowej należy aktywować Kopię zapasową w chmurze.

Aby korzystać z kopii zapasowej online dla opcji Informacje o kosztach sieciowych w oknie Ustawienia zapory, należy wybrać ustawienie Bez ograniczenia.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Definiowanie korzystania z Internetu przez program Norton.

Aktywacja kopii zapasowej Norton w chmurze

  1. Uruchom program Norton.

    Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

  2. W oknie głównym programu Norton kliknij dwukrotnie opcję Kopia zapasowa, a następnie kliknij przycisk Zestawy kopii zapasowej.

  3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej kliknij kartę Gdzie.

  4. W zakładce Bezpieczny magazyn w chmurze kliknij łącze Aktywuj bezpłatnie.

  5. Gdy pojawi się monit o zalogowanie, wpisz adres e-mail i hasło do konta Norton, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958554
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 15/07/2020