Inne produkty

Usunąć urządzenia z konta Norton

Urządzenie można usunąć z konta Norton w każdej chwili. Po usunięciu urządzenia z konta Norton nie można zarządzać usługami Norton zainstalowanymi na tym urządzeniu.

Po usunięciu urządzenia nie można wyświetlać go na koncie Norton. Usunięcie urządzenia nie powoduje odinstalowania żadnych usług Norton zainstalowanych na tym urządzeniu, ale powoduje dezaktywację na nim klucza produktu Norton.

Usuwanie urządzenia

  1. Zaloguj się na konto Norton.

  2. Na stronie Moje konto Norton, w sekcji Bezpieczeństwo urządzenia, kliknij opcję Wyświetl urządzenia / Przejrzyj urządzenia.

  3. Na stronie Bezpieczeństwo urządzenia kliknij ikonę trzech kropek (…) pod urządzeniem, które chcesz usunąć.

  4. W wyświetlonym menu kliknij opcję Usuń urządzenie.

  5. W oknie dialogowym potwierdzenia usunięcia urządzenia kliknij przycisk Usuń.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53370992
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 04/05/2020