Inne produkty

Sprawdzanie stanu subskrypcji lub usługi

Posiadanie ważnej subskrypcji gwarantuje nieprzerwany dostęp do aktualizacji produktu oraz ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa i innymi zagrożeniami. Subskrypcję, która straciła ważność należy jak najszybciej odnowić. Jeżeli subskrypcja nie zostanie odnowiona, wszystkie funkcje zabezpieczeń produktu zostaną wyłączone oraz nie będą otrzymywane żadne aktualizacje systemu ochrony. Oznacza to, że urządzenie użytkownika jest narażone na zagrożenia i ataki wirusów.

W razie otrzymania błędu podczas sprawdzania stanu subskrypcji należy upewnić się, że komputer jest podłączony do Internetu a ustawienia zapory lub kontroli rodzicielskiej nie powodują blokowania połączenia.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v25422500
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 08/11/2019