Inne produkty

Pobieranie i instalacja aplikacji Norton 360 na urządzeniu przenośnym

Aplikację Norton 360 można pobrać i zainstalować, aby chronić urządzenie przenośne i przechowywane na nim informacje przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu.

Aplikację Norton 360 można pobrać i zainstalować bezpośrednio na urządzeniu przenośnym. Można także wysłać wiadomość e-mail ze swojego konta na własny adres, wysłać wiadomość tekstową lub skopiować łącze z instrukcjami pobierania, a następnie otworzyć je na urządzeniu przenośnym. Możesz również zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację Norton 360 na swoje urządzenie przenośne. Do odczytania kodu użyj dowolnego skanera kodów QR.

Aby zainstalować aplikację Norton 360 na urządzeniu z systemem Android, wymagany jest system Android w wersji 8.x lub nowszej. Aby zainstalować aplikację Norton 360 na urządzeniu przenośnym, wymagany jest system iOS w wersji 14.x lub nowszej.

Korzystam z urządzenia z systemem Android i chcę zainstalować aplikację Norton 360

W przypadku jakichkolwiek problemów z instalacją aplikacji Norton 360 na urządzeniu przenośnym upewnij się, że są na nim zainstalowane wszystkie aktualizacje systemu i najnowsza wersja aplikacji Google Play Store.

 1. Na urządzeniu z systemem Android uruchom aplikację Google Play Store i wyszukaj aplikację Norton 360.

 2. Na ekranie aplikacji Norton 360 stuknij przycisk Zainstaluj.

 3. Po zakończeniu instalacji stuknij opcję Otwórz.

 4. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę dotyczącą licencji i usług, potwierdź Globalne oświadczenie o ochronie prywatności i stuknij przycisk Zaloguj.

 5. Wpisz adres e-mail i hasło do konta Norton, a następnie wybierz opcję Zaloguj.

 6. Aby zapewnić pełną ochronę i móc nadal korzystać z funkcji Bezpieczeństwo aplikacji, Bezpieczeństwo w Internecie i Bezpieczeństwo Wi-Fi, należy udzielić zezwoleń dotyczących ustawień urządzenia. Na ekranie aplikacji Norton 360 stuknij przycisk Bezpieczeństwo.

 7. Na ekranie Konfiguracja zezwoleń stuknij opcję Rozpocznij i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować poniższe ustawienia i zezwolić na nie.

  Instrukcje mogą różnić się w zależności od urządzenia lub jego producenta i systemu operacyjnego.
  • Zezwalaj programowi Norton 360 na pracę w tle.

  • Włącz opcję Wyświetlanie nad innymi aplikacjami.

  • Włącz opcję Usługa Norton 360.

  • Zezwól aplikacji Norton 360 na wysyłanie i przeglądanie wiadomości SMS.

  • Zezwól aplikacji Norton 360 na dostęp do lokalizacji urządzenia.

  • Włącz usługi lokalizacji.

Używam urządzenia iPhone lub iPad i chcę zainstalować aplikację Norton 360

 1. Na urządzeniu z systemem iOS uruchom aplikację Apple App Store i wyszukaj aplikację Norton 360.

 2. Na ekranie aplikacji Norton 360 stuknij przycisk POBIERZ lub ikonę pobierania .
 3. Po zakończeniu instalacji stuknij opcję Otwórz.

 4. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę dotyczącą licencji i usługi, zatwierdź Globalne oświadczenie o ochronie prywatności, a następnie stuknij przycisk Zrealizuj subskrypcję.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Stuknij Zaloguj się za pomocą konta Norton, wpisz adres e-mail i hasło konta Norton, po czym stuknij przycisk Zaloguj się.

  • Jeśli masz już aktywną subskrypcję Norton kupioną w sklepie Apple App Store, stuknij przycisk Przywróć ze sklepu App Store.

Korzystam z komputera i chcę wysłać instrukcje instalacji aplikacji Norton 360 na urządzenie przenośne

 1. Zaloguj się na konto.

 2. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, wyświetli się monit o zalogowanie na konto. Wpisz adres e-mail i hasło konta, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. Jeśli nie masz konta Norton, kliknij przycisk Utwórz konto i ukończ proces rejestracji.

 3. W oknie Rozpocznij kliknij przycisk Pobierz produkt Norton, a następnie Wyślij łącze pobierania.

 4. W zależności od dokonanego wyboru wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz wysłać zaproszenie w wiadomości e-mail: Wybierz opcję E-mail, wprowadź adres e-mail, do którego masz dostęp na urządzeniu przenośnym, a następnie kliknij ikonę opcję Wyślij. Wyszukaj i otwórz wiadomość e-mail otrzymaną od zespołu Norton na urządzeniu przenośnym, na którym chcesz zainstalować ochronę, po czym kliknij przycisk Pobierz teraz.
  • Jeśli chcesz wysłać wiadomość tekstową na urządzenie przenośne za pomocą łącza pobierania: Wybierz opcję Wiadomość tekstowa, wybierz swój kraj z listy rozwijanej, a następnie wpisz numer telefonu komórkowego urządzenia, na którym chcesz otrzymać wiadomość tekstową za pomocą łącza pobierania. Kliknij przycisk Wyślij.

   W niektórych krajach wiadomość tekstowa z łączem pobierania może nie pojawić się od razu. Odebranie wiadomości tekstowej podlega lokalnym przepisom telekomunikacyjnym obowiązującym w danym kraju. Każdy kraj ma własne lokalne przepisy dotyczące wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych. Sprawdź ograniczenia w witrynie organu nadzorczego ds. telekomunikacji w swoim kraju.

  • Jeśli chcesz skopiować łącze pobierania i otworzyć je później na urządzeniu przenośnym: Jeśli chcesz udostępnić łącze pobierania za pomocą innego środka komunikacji, użyj opcji Skopiuj łącze, by skopiować łącze pobierania i udostępnić je później. Jeśli po kliknięciu łącza pobierania pojawi się monit z prośbą o zalogowanie, wprowadź adres e-mail i hasło konta.

 5. Na ekranie Rozpocznij stuknij Norton 360, a następnie stuknij Dalej.

 6. Jeśli masz urządzenie z systemem Android, nastąpi przekierowanie do aplikacji Norton 360 w sklepie Google Play. Jeśli masz urządzenie z systemem iOS, stuknij przycisk Pobierz ze sklepu App Store, aby przejść do aplikacji Norton 360 w sklepie Apple App Store.

 7. W zależności od urządzenia wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli masz urządzenie z systemem Android, stuknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

  • Jeśli masz urządzenie z systemem iOS, stuknij kolejno przycisk Pobierz, Zainstaluj, a następnie stuknij Gotowe.

 8. Po zakończeniu instalacji stuknij opcję Otwórz.

 9. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę dotyczącą licencji i usług, potwierdź Globalne oświadczenie dotyczące prywatności i stuknij przycisk Kontynuuj.

Pobieranie i instalowanie aplikacji Norton 360 zakupionej u usługodawcy

 1. Na urządzeniu przenośnym otwórz wiadomość e-mail otrzymaną od usługodawcy, a następnie stuknij łącze pobierania.

  W przypadku otrzymania wiadomości SMS od usługodawcy stuknij łącze URL w wiadomości SMS.

 2. Jeśli pojawi się monit, wprowadź adres e-mail oraz hasło konta Norton, a następnie stuknij przycisk Zaloguj.

 3. Stuknij opcję Pobierz ze sklepu Google Play lub Pobierz ze sklepu App Store. Nastąpi przekierowanie do aplikacji Norton 360 w sklepie Google Play lub Apple App Store.

 4. Wykonaj następujące czynności:

  • Na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Zainstaluj.

  • Na urządzeniu z systemem iOS stuknij przycisk Pobierz, a następnie stuknij Zainstaluj.

 5. Po zakończeniu instalacji stuknij przycisk Otwórz, aby uruchomić aplikację Norton 360.

 6. W zależności od urządzenia wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli masz urządzenie z systemem Android: Przeczytaj Umowę dotyczącą licencji i usług, zaakceptuj Globalne oświadczenie o ochronie prywatności i stuknij przycisk Zaloguj się > Zaloguj się z pomocą usługodawcy. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  • Jeśli masz urządzenie z systemem iOS: Przeczytaj Umowę dotyczącą licencji i usług, zaakceptuj Globalne oświadczenie o ochronie prywatności i stuknij przycisk Zrealizuj subskrypcję > Zaloguj się z pomocą usługodawcy. Wprowadź nazwę usługodawcy, a następnie stuknij przycisk Dalej. Stuknij przycisk Kontynuuj, aby potwierdzić usługodawcę. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Ręczne pobieranie i instalacja aplikacji Norton 360 ze sklepu Google Play lub Apple Store po zakupieniu jej u usługodawcy

Mam urządzenie z systemem Android

 1. Na urządzeniu z systemem Android uruchom aplikację Google Play Store i wyszukaj aplikację Norton 360.

 2. Na ekranie aplikacji Norton 360 stuknij przycisk Zainstaluj.

 3. Po zakończeniu instalacji stuknij opcję Otwórz.

 4. Przeczytaj Umowę dotyczącą licencji i usługi, zatwierdź Globalne oświadczenie o ochronie prywatności, a następnie stuknij przycisk Zrealizuj subskrypcję.

 5. Stuknij przycisk Wprowadź kod partnera.

 6. Wprowadź poprawny kod partnera otrzymany od usługodawcy i stuknij przycisk Dalej.

 7. Stuknij przycisk Kontynuuj, aby potwierdzić usługodawcę.

 8. Wprowadź poświadczenia do konta Norton, aby ukończyć instalację.

Mam urządzenie z systemem iOS

 1. Na urządzeniu z systemem iOS uruchom aplikację Apple App Store i wyszukaj aplikację Norton 360.

 2. Na ekranie aplikacji Norton 360 stuknij przycisk POBIERZ lub ikonę pobierania .
 3. Po zakończeniu instalacji stuknij opcję Otwórz.

 4. Przeczytaj Umowę dotyczącą licencji i usługi, zatwierdź Globalne oświadczenie o ochronie prywatności, a następnie stuknij przycisk Zrealizuj subskrypcję.

 5. Stuknij polecenie Zaloguj się z pomocą usługodawcy.

 6. Wprowadź nazwę usługodawcy, a następnie stuknij przycisk Dalej.

 7. Stuknij przycisk Kontynuuj, aby potwierdzić usługodawcę.

 8. W zależności od usługodawcy może być konieczne wprowadzenie poświadczeń do konta Norton lub konta usługodawcy, aby ukończyć instalację.

Wideo: Pobieranie i instalacja aplikacji Norton 360 na urządzeniu z systemem Android


Wideo: Pobieranie i instalacja aplikacji Norton 360 na urządzeniu z systemem iOS


Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v137722267
System operacyjny: Android;iOS
Ostatnia modyfikacja: 17/06/2024