Inne produkty

Więcej informacji o ustawieniach informacji o kosztach sieciowych

Okno Ustawienia informacji o kosztach sieciowych umożliwia skonfigurowanie zasad w celu ograniczenia użytkowania Internetu przez program Norton.

Można wybrać zasadę komunikacji odpowiednią do używanego połączenia Internetowego. Jeśli plan internetowy jest nieograniczony, można skonfigurować zasadę Bez ograniczenia, aby program Norton łączył się z serwerami Norton w celu zapewnienia pełnej ochrony. Jeśli jednak program Norton nadmiernie używa połączenia internetowego, można ograniczyć użytkowanie Internetu przez program Norton. Funkcja Informacje o kosztach sieciowych ułatwia zarządzanie użytkowaniem Internetu przez program Norton.

W celu nawiązania połączenia z Internetem program Norton uzyskuje dostęp do bramy za pośrednictwem połączenia sieciowego. Urządzeniem komunikacyjnym może być telefon 3G, karta internetowa lub bezprzewodowa karta sieciowa. Funkcja Informacje o kosztach sieciowych umożliwia skonfigurowanie zasady dla każdego połączenia sieciowego używanego przez program Norton do łączenia się z Internetem.

W oknie ustawień Informacji o kosztach sieciowych wyświetlana jest lista wszystkich połączeń sieciowych używanych przez program Norton w celu łączenia się z Internetem.

Okno ustawień Informacji o kosztach sieciowych zawiera następujące informacje:

Połączenie sieciowe

Wyświetla wszystkie dostępne połączenia sieciowe.

Zasada

Wyświetla zasady sieciowe poszczególnych połączeń sieciowych.

Dla każdego połączenia sieciowego dostępnego w oknie ustawień Informacji o kosztach sieciowych można skonfigurować inną zasadę sieciową.

W użyciu

Wyświetla połączenie sieciowe używane aktualnie przez program Norton do łączenia się z Internetem.

Aktualnie używane połączenie sieciowe jest oznaczone ikoną znacznika wyboru.

Dla każdego połączenia sieciowego używanego przez program Norton do łączenia się z Internetem można skonfigurować jedną z następujących zasad:

Automatycznie

Umożliwia programowi Norton odbieranie wszystkich aktualizacji produktu oraz definicji wirusów zgodnie z zasadą kosztów systemu Windows

Opcja Automatycznie jest dostępna tylko w systemie Windows 8 lub nowszym.

Bez ograniczenia

Umożliwia programowi Norton używanie przepustowości sieciowej niezbędnej do zapewnienia pełnej ochrony. W systemie innym niż Windows 7 lub starszy domyślnie ustawiona jest zasada Bez ograniczenia.

Firma NortonLifeLock zaleca ustawienie opcji Bez ograniczenia dla domyślnego połączenia sieciowego. Dzięki temu program Norton będzie pobierać wszystkie najnowsze aktualizacje definicji wirusów i programów.

Ekonomiczny

Umożliwia programowi Norton uzyskiwanie dostępu do Internetu jedynie w celu pobrania krytycznych aktualizacji produktu lub definicji wirusów.

W przypadku używania ograniczonego połączenia internetowego można wybrać opcję Ekonomiczny w celu zapewnienia ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Brak ruchu sieciowego

Powoduje zablokowanie połączeń programu Norton z Internetem. W razie wybrania tej zasady program Norton nie będzie mógł pobierać krytycznych aktualizacji definicji wirusów i programu, wskutek czego komputer może być narażony na zagrożenia i ataki wirusów.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476850
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/01/2021