Inne produkty

Przywracanie plików, których kopia zapasowa została utworzona przez Norton, za pomocą funkcji wersjonowania plików

Korzystając z funkcji wersjonowania plików, możesz przywrócić wcześniejsze wersje plików, które zostały uszkodzone lub nieprawidłowo zmodyfikowane.

Funkcja wersjonowania plików jest dostępna jedynie dla plików, które posiadają ikonę znajdującą się w kolumnie wersje w oknie Przywróć pliki.

Przywracanie plików za pomocą funkcji wersjonowania plików

  1. Program Norton wyświetli listę wersji plików oraz datę i godzinę ich utworzenia.

  2. Wybierz plik, który chcesz przywrócić.

  3. Kliknij ikonę znajdującą się w kolumnie Wersje w oknie Przywróć pliki.

  4. Wybierz plik, który chcesz przywrócić.

  5. Kliknij OK, aby przywrócić wybraną wersję pliku.

Usunięcie pliku powoduje usunięcie wszystkich wersji pliku.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v123816867
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/01/2021