Inne produkty

Odzyskiwanie brakującego paska narzędzi Norton Identity Safe w przeglądarce

Pasek narzędzi Norton jest instalowany wraz z następującymi produktami: Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360, oraz Norton Identity Safe. W przypadku niektórych przeglądarek może być konieczne zainstalowanie rozszerzenia z odpowiedniej strony internetowej.

Jeśli używasz komputera Mac i nie możesz odnaleźć paska narzędzi Norton Identity, przeczytaj artykuł Odzyskiwanie brakującego paska narzędzi Norton lub rozszerzenia na komputerze Mac. Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft Edge, przeczytaj artykuł Zgodność paska narzędzi Norton i programu Norton Identity Safe z przeglądarką Microsoft Edge.

KROK 1

Aktualizacja programu Norton do najnowszej wersji

  • Jeśli masz aktywną subskrypcję, możesz pobrać najnowszą wersję programu Norton w Centrum aktualizacji oprogramowania Norton. Jeśli program Norton został dostarczony przez usługodawcę, skontaktuj się z nim, aby uzyskać najnowszą wersję.

KROK 2

Uruchom usługę LiveUpdate.

  1. Uruchom program Norton.

  2. W głównym oknie kliknij przycisk Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję LiveUpdate.

    Jeśli program Norton Identity Safe został pobrany z witryny internetowej, kliknij ikonę Ustawienia u dołu okna głównego. W oknie Ustawienia na karcie Informacje kliknij pozycję Sprawdź dostępność nowych aktualizacji.

  3. Gdy działanie usługi Norton LiveUpdate zakończy się, kliknij przycisk OK.

  4. Uruchamiaj ponownie usługę LiveUpdate, aż zostanie wyświetlony komunikat „Produkt Norton zawiera najnowsze aktualizacje".

  5. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

KROK 3

Włączanie paska narzędzi Norton w przeglądarce internetowej

  • Aby włączyć pasek narzędzi Norton Identity Safe, wybierz przeglądarkę:

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v58055475
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 12/09/2018