Inne produkty

Określanie reguł domu

Kliknij temat odpowiadający problemowi, aby znaleźć rozwiązanie:

Funkcje nadzorowania wiadomości tekstowych i blokowania połączeń są aktualnie wyłączone w systemie Android.

Rozszerzenie Norton Family do przeglądarki to niewielki program wymagany do sprawnego działania niektórych funkcji programu Norton Family. Ten program jest obecnie dostępny dla przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Należy włączyć ten program we wszystkich obsługiwanych przeglądarkach używanych przez dziecko do połączenia z Internetem. Następujące funkcje wymagają tego rozszerzenia:

 • Nadzorowanie sieci społecznościowych

 • Nadzorowanie wyszukiwania w witrynach HTTPS

 • Nadzorowanie wideo

 • Nadzorowanie korzystania z Internetu dla witryn HTTPS

Funkcje takie jak Nadzorowanie czasu, Blokada błyskawiczna czy Nadzorowanie korzystania z Internetu będą działać nawet, gdy rozszerzenie jest wyłączone. W celu uzyskania najlepszej ochrony programu Norton Family należy włączyć rozszerzenie przeglądarek używanych przez dziecko.

Włącz rozszerzenie w przeglądarce Internet Explorer

 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.

 2. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę a następnie wybierz przycisk Zarządzaj dodatkami.

 3. W oknie Zarządzaj dodatkami wybierz opcję Norton Family BHO i ją włącz.

 4. Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.

Włącz rozszerzenie w przeglądarce Mozilla Firefox

 1. Otwórz przeglądarkę Firefox.

 2. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę a następnie kliknij przycisk Dodatki.

 3. Po lewej stronie w obszarze Dodatki kliknij kartę Rozszerzenia.

 4. Wybierz rozszerzenie Norton Family, a następnie je włącz.

 5. Aby uzyskać najlepszą ochronę, Zezwól rozszerzeniu na dostęp do działań dziecka w Internecie z włączonym trybem prywatnym.

 6. Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.

Włącz rozszerzenie w przeglądarce Chrome

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome.

 2. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij ikonę > Więcej narzędzi > Rozszerzenia.

 3. Zlokalizuj rozszerzenie Norton Family i włącz je.

 4. Jeśli przeglądarka Chrome ma wersję 70 lub nowszą, w prawym górnym rogu kliknij ikonę > Może odczytywać i zmieniać dane witryn, a następnie wybierz opcję Na wszystkich witrynach.

 5. Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.

Wyłączamy funkcję Monitorowania wiadomości SMS oraz funkcję pozwalającą rodzicom blokować połączenia wykonywane na urządzeniach dzieci, gdy nie wolno im ich używać. Przyczyną są niedawne zmiany w Polityce Google.

Wpłynie to na dwie z najważniejszych funkcji programu Norton Family w wersji na system Android:

 • Dzieci będą teraz mogły wybierać połączenia do dowolnych kontaktów, a także odbierać od nich połączenia w okresach ograniczenia czasu i blokady błyskawicznej. Z uwagi na niedawne zmiany w polityce Google program Norton Family utraci możliwość ograniczania połączeń do numerów wymienionych na liście kontaktów alarmowych.

 • Nadzór wiadomości SMS nie jest obecnie dostępny. W związku z tym nie można monitorować ani przeglądać wiadomości, które dziecko wymienia ze swoimi przyjaciółmi.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v40464446
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2019